петък, 1 октомври 2010 г.

АТМИЧНО ТЯЛО

АТМИЧНО ТЯЛО - според Стивън Люмиер http://www.energyreality.com/pgs/atmi.htm

Образът представен отляво е по-скоро метафоричен, защото всъщност тези нива не могат да се изобразяват чрез рисунки понеже са много абстрактни.

Функции: Атмичното тяло е средство за идентификацията на пробудените с Единния Живот. То е това средство, чрез което се постига съвършеното майсторство.
Обхват на съзнанието: Атмичното съзнание е неотделена будност - идентификация, но не с индивидуалността, не и с група от същности, а със самия всепроникващ живот. Ako има усещане за индивидуалност, тогава това не е чисто атмично състояние, а неговите отражения на менталното или астралното нива.

Усещането в състояние на атмичното съзнание е чисто спокойствие, пълна трансценденция и на болката и на благоговението, пълна непривързаност, безпристрастност и еднаквост към всичко - изключително вътрешно спокойствие.

Петте атмични сетива са: Блажество (атмична способност да се чува звука или вибрацията, която създава формата на всичко на всичките нива до атмичното), Активно Служене (Атмично сетиво за усещане на винаги разгъващата се необходимост от сътворяване), Осъзнаване (Атмична способност да се вижда истината), Безупречност (Атмичен усет, който води до сърцевината на природата на нещата), Съвършено Познание (Атмичен мирис, който води същността до нейния източник, нейния истински дом).

Атмичното съзнание също се характеризира с всемогъщество, една изключителна сила на волята, която прави почти всичко да стане възможно. Атмичното съзнание въплъщава волевия аспект на Бога.

Атмичното съзнание обитава в Атмичната Вселена (виж. The 7 Universes)

Форма (Структура): Атмичното тяло е излъчване от централна точка, която е обединена с Единния живот, които обвива и обкръжава Земята, оживявайки, възприемайки и действайки чрез всички живи същества на всичките предходни нива на съществуване на Земята.

Излъчването на тази будност се разпростира в 7 пространствени измерения (виж. Understanding Spatial Dimensions.)

Как да събудим Атмичното тяло? Това става чрез специални практики на медитация.
http://hepsidano.hit.bg/AtmicBody1.htm