събота, 9 октомври 2010 г.

Фън шуй, дисциплина на познанието и енергиите

Буквално преведено, фън шуи означава „вятър и вода”. Ако подходим по-задълбочено, преводът ще бъде доста метафоричен. На едно по-дълбоко ниво фън шуи се отнася до потока и баланса на природните енергии, които се вместват в границите на водата и вятъра.Всъщност, най-точното определение за фън шуи е съчетаването и обединяването на тези две сили. По този начин се постига равновесие между природата и хората. Също така се постига и хармония, която е жизнено необходима за вътрешния ни мир….а това е трамплинът за постигане на нашите цели.

Фън шуи като дисциплина в познанието се отнася до връзката между човека и околната среда. Фън шуи се отнася до това как енергиите реагират на тези около нас – както природните енергии, така и тези, създадени от човека.

Само че фън шуи не е изкуство или философия , която не търпи развитие и промени. Тъкмо обратното. Фън шуи „диша” и се мени като живота.Преди всичко фън шуи се отнася до разбирането , манипулирането и насочването на енергията да живеем, да обичаме и работим, възможно най-благоприятно и ефективно.

И така, фън шуи не е просто теория, а по-скоро представлява практическо изкуство, с помощта на което променяме условията на физическата среда, за да извлечем максимална полза от всички аспекти на живота.

Кои елементи въздействат на чи(енергията)? Сред тях са:

- Цветовете, които привличат и подхранват енергия, за да сте по-спокойни или по-действени. На един брокер на недвижими имоти, облечен в червено, например, продажбата може да се провали. Защо? Тъй като червеното създава прекалено много огнена енергия и клиентите вместо да подпишат договор за покупко-продажба, ще бъдат въвлечени в спор и ще си отидат!

- Форми, които създават нови мотиви.Можете да подсилите енергията като носите цветя, за да бъде заредена с любов връзката ви или да създадете колоритни моменти. Подобни мотиви са символ на природата и помагат да се усили енергията както на момента, така и за по дълъг период от време.

- Светлината също може да окаже огромно въздействие. Дрехите, които си изберете, когато сте водеща фигура – на някое представяне или на сватба, - ще са различни от тези, които обличате, когато седите в тъмнината на някой киносалон или сте в театъра.

- Температурата също може да окаже влияние на енергията. Каква е температурата, когато влезете в конферентна зала, след като сте присъствали на бизнес среща? Резултатът може да бъде „разгорещено обсъждане” – моля да ме извините за метафората – и непостигането на съгласие с направените предложения или идеи. Тогава защо не пробваме да поохладим страстите както буквално, така и преносно.
http://letiya.net/content/fn-shui-distsiplina-na-poznanieto-i-energiite