четвъртък, 21 октомври 2010 г.

Феноменът Слава Севрюкова

СЛАВА СЕВРЮКОВА за КОСМИЧЕСКИЯ РАЗУМ
и ИЗВЪНЗЕМНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ


Според Слава Севрюкова разумът на планетата Земя е много стар.Нашата планета е посещавана от свръхцивилизации от дълбока древност. Тези извънземни цивилизации ползват Космически закони, които са непознати за земляните. Представителите на инопланетяните контактуват с отделни „будни” представители на човешкия род.

Земята не е единствената планета обитавана от разумни същества.Разумът е навсякъде във Вселената. Но този разум е неравномерно разпределен. Според Слава, в центъра на галактиките концентрацията на разум е най – голяма. Там има свръх концентрация на Космически разум. Високо еволюиралите същества, които обитават центъра, могат да съществуват на планети и звезди от всякакво естество. За тях времето и пространството не са преграда. Ние хората, в сравнение с тези Светли Същества сме на много ниско еволюционно ниво. За сравнение Слава използва маймуната и компютъра. Колкото една маймуна може да проумее процесите в компютъра, толкова съвременният човек и учени могат да разберат процесите протичащи във Вселената. Хората забелязват само външната страна на процесите и явленията, без да могат да вникнат в тяхната същност и причините които ги пораждат.

Слава Севрюкова разделя цивилизациите които населяват Вселената и прекосяват необятните и простори на два типа :

- Технически цивилизации, които чрез висши технологии изграждат космически кораби

Хуманоидите на тези цивилизации кръстосват необятните простори на Космоса с тези кораби. Техническите цивилизации, също се делят по степента на развитието си.

- Енeргийни цивилизации. Те могат да прекосяват Космоса без да са им необходими технически средства. Представителите на енергийните цивилизации нямат биологични тела. Според Слава, превъзходството на духа над техниката е безспорно.Енергийните цивилизации, също са на различен стадий на развитие.

От тези два вида цивилизации, енергийните са по – извисени в космическата еволюция. На съвременния етап Земята се контролира от свръхцивилизации от Технически вид. Те имат превес в развитието на Земната еволюция. Техническите цивилизации тласкат развитието на човешкия род в техническа и технологична посока. Те не са най – напредничави разумни форми на живот.

В близко и по-далечно бъдеще, Земята ще преживее сътресения и катаклизми. След което ще настъпят коренни промени, в генетично и духовно отношение. Човешкият род ще се насочи в посока на духовна промяна и еволюция.

Идните поколения ще се променят коренно. Ще имат свръхсетивни възможности. Ще овладеят силата на мисълта и психичната енергия. Това ще стане не по – рано от края на третото хилядолетие.

Животът на всяка планета има свое начало и край. Но Разумът и Животът във Вселената са вечни. Космическият Разум изпълва всяко ъгълче на Вселената. Във нея има много и най – разнообразни форми на живот. Някой от тях са биологични и са близки до земната форма на живот.

Освен биологична форма, животът има и астрална форма. Тя е по – разпространена във Вселената и е по – висша от биологичната. В бъдеще много хора ще могат да комуникират с астралните форми на живот, подобно на Слава Севрюкова и Ванга.

Следващата още по – висша форма на живот е менталната. Тази форма е трудно разбираема и достъпна за земните хора.

Най – висша в Космическата йерархия е Божествената форма на живот. Тя не може да се възприеме от съвременния човек, от неговото ниво на съзнание. В тази форма на живот няма условности и ограничения.

За формите на съществуване, различни от биологичната, са валидни други физични закони.Те не се подчиняват на известните на Земята физични закони. Контактът между различните форми на живот се осъществява трудно, дори в някой случаи невъзможно, поради различията в еволюционното ниво и законите на които са подвластни.

Космическите закони и морални норми забраняват пряка намеса на по – висшите цивилизации в развитието на по – нисшите в еволюционно отношение цивилизации.В зората на човешката цивилизация, представители на свръхцивилизации не веднъж са предавали знания на хората, като са контактували пряко с човеците. Тези контакти са съхранени и отразени в митовете и легендите. Един от многобройните примери за тези контакти е епосът „Илиада” от Омир. Боговете от гръцката митология : Зевс, Хера, Атина, Афродита, Аполон и др. не са плод на художествена измислица. Това са представителите на тези свръхцивилизации. Те са били реални участници в действителни исторически събития. Те са искали да спрат войните и кръвопролитията.

За съжаление усилията им не са дали очаквания резултат. Древните хора не са могли да разберат, че тези „богове” са същества от други светове. Смятали са, че тези „богове” са дошли да подкрепят единия от враждуващите лагери. В резултат – все по кръвопролитни и опустошителни войни.

Представителите на свръхцивилизациите си вземат поука и престават да се намесват пряко в земния живот. Те започват да контактуват само с избрани човешки представители и то в определени, критични ситуации. Тези контакти съществуват и днес, но с отделни представители на човешкия род, с хора с „будно” съзнание.

Намесата на извънземните цивилизации в земната еволюция съществува и днес, но е много деликатна и незабележима за повечето хора.
http://www.balkanmysteries.com/bg/?p=148&lang=bg