петък, 8 октомври 2010 г.

КАК ДА ПРЕОДОЛЯВАМЕ СТРЕСА СТРЕС И БИЗНЕС

КАК ДА ПРЕОДОЛЯВАМЕ СТРЕСА СТРЕС И БИЗНЕС
Стресът може да се разглежда на първо място като възможност да се провери устойчивостта на организма в отговор на действието на отрицателните фактори, като своеобразна защита на човека от неблагоприятни въздействия.
На второ място, стресът има своята многоаспектност, която произтича от многообразието на източници и дразнители, но също и на основата на тяхната взаимообуслованост. Като разновидности обикновенно се посочват следните:
Вътрешноличностен - отразява високи противоречия вътре и личността, нереализирани потребности, претенции и непресъхващи амбиции, разочарования в очакванията и т.н.;
Междуличностен – свързан предимно със сложността на контакта с другите, от разминаването, неадекватните оценки и илюзии по отношение на взаимодействието и взаимното възприемане;
Личностен – носи определени тежнения от формираните устойчиви черти на характера, водещите качества и нагласата за изява, доминиращите навици и влечения, които фактически могат да се окажат активатор на стреса;
Посттравматичен – обикновенно се изживява след продължително и тежко заболяване, шок от злополука или насилие, които променят частично или изцялопредставите на човек за света; изживява се като психологическа травмаот личната интерпретация за случилото се – как понататък ще изпълнява функциите си при променен начин на живот;
Информационен – като следствие от неспособността на човек да се справи с лавинообразния поток от информация, който често предизвиква редуване на противоречиви състояния на възбуденост и самовглъбяване, изтощаващи енергийния запас на личността;
Физиологичен – от различните физически натоварвания, външните въздействия на шума, вибрациите и т.н., но и от природните и климатични промени, които водят до изменения в организма на човека;
Професионален – изживява се общо като неудовлетвореност от реализацията, но конкретният източник идва от процеса на дейността, която върши индивида, от усещането му за това, как изпълнява определена задача и роля;
Финансов – като финансовите затруднения, фалити и неблагополучия са специфични стресори, които придобиват изключителна сила в ситуации на внезапност и необратимост;
Екологичен – като комплекс от негативни влияния, свързани със замърсената околна среда, екологичните аварии, катастрофалните земетресения и епидемиите върху личността;
Социален – като резултат от обществени катаклизми, регионални конфликти и войни, които предизвикват икономически затруднения, застой, безработица или кардинални промени в ценностите и начина на живот, засягащи големи групи от хора.Всеки човек има специфичен начин на отреагирване, който зависи както от неговата ценностна система, психологическите му резерви и индивидуална психоустойчивост, така и от силата на адаптационния синдром (Селие) или как точно се пречупват у него следните три стадия на стреса: а) първоначално въздействие; б) резистентността – адаптиране към стресора; в) изтощение (изчерпване на психическата енергия) или мобилизиране на ресурсите ( възстановяване на силите). Акцентът върху психологията на стреса (чувства, мисли, преживявания) предполага и съответен анализ на състоянията на личността, когато преминава през тях.

За това при изграждането на системи за психологическа профилактика в бизнеса е необходимо да се акцентира на интензфицирането на онези знания и умения, формиращи психологическата компетентност на мениджърите за преодоляване и излизане от стресови ситуации ( стресоустойчивост), като се опира задължително поне на следните три закономерности ( или съображения):
повече тук:
http://letiya.net/search/node/%D0%9A%D0%90%D0%9A%20%D0%94%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9B%D0%AF%D0%92%D0%90%D0%9C%D0%95%20%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%90%20%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%A1%20%D0%98%20%D0%91%D0%98%D0%97%D0%9D%D0%95%D0%A1