вторник, 20 юли 2010 г.

Предсказанията в корана!

ЗАПАЗВАНЕ НА ТЯЛОТО НА ФАРАОНА

Както ще разгледаме подробно в следващите глави, Фараонът приема себе си за бог и се отзовава със злословие и заплахи на отправения от Муса (Мойсей) (м.н.) призив да повярва в Аллах. Това високомерно поведение на Фараона продължава до момента, в който се изправя пред смъртна опасност и разбира, че ще се удави. В Корана е съобщено, че Фараонът ще се обърне към вярата веднага щом остане лице в лице с Божието наказание:

И преведохме синовете на Исраил през морето, а Фараонът и войските му ги преследваха с гнет и вражда. А когато ги настигна потопът, каза: “Вече повярвах, че няма друг бог освен Онзи, в Когото повярваха синовете на Исраил, и съм сред отдадените Нему!”
(Сура Юнус, 90)

Но в този момент Аллах не приема покаянието на Фараона. В Корана Аллах описва това неискрено поведение на Фараона така:

Сега ли? А се възпротиви ти преди и бе от сеещите развала. Днес спасяваме твоето тяло, за да бъдеш знамение за онези след теб. Ала мнозина от хората са нехайни към Нашите знамения. (Сура Юнус, 91-92)

Това, че в айята е съобщено, че тялото на Фараона ще бъде знамение за идните поколения, може да се приеме като знак, че тялото ще бъде “добре запазено”. Така както е съобщено преди 1400 години в Корана, днес в Галерията на царските мумии в Египетския музей в Кайро като историческо доказателство все още се излага един труп. Най-вероятно след като морето се затворило върху него и Фараонът се удавил, тялото му изплувало на сушата и бидейки открито от египтяните, е занесено в подготвената му отпреди гробниц
Това и много други предсказания ще откриете в сайта: http://www.chudesatanakorana.com/index2.html