неделя, 14 ноември 2010 г.

ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ТИП "ЧЕРНА МАГИЯ"

Безспорно най-известното за масите негативно енергийно въздействие това е т.нар. черна магия.Съществуват над 5 000 различни видове магии. За да не влизам в подробности ще ви разкажа за най-често срещаните в България.

Чрез предмети - предметна магия. Тя се прави с помощта на различни предмети, които носят в себе си или са заредени с отрицателна информация. Това са предмети, от най-прости, като конец или нишка, омотана на сухи пръчици, до водата от покойник (една от най-често използваните). Този начин на правене на магии най-често се използва в циганска, турска, старобългарска, а също и арабска магия, която напоследък е доста разпространена в България.

Чрез снимки - ментална магия, в която въздействието става с мисълта през образа, снимката или дрехата на човек.

Чрез предмет, принадлежащ на човека - опосредствана магия (най-често чрез дрехата му или част от нея).

Астрална магия-чрез специфични ритуали.

Кармичната магия е по-сложна. Тя включва действия, извършени в някои от предишните прераждания и съпроводени със специално проклятие, осигуряващо пренасяне на тази магия от едно прераждане към друго и спираща еволюцията на душата по стъпалата на кармата.Тя засяга всичко в живота на човека. И е много опасна, защото направена в един от предишните животи, може да започне да действа във всеки момент от настоящия живот, неизвестно кога и в какъв вид.

Най-популярната в България - любовна магия (за събиране или разделяне).

Бяла магия-прави се много често от неразбиращи, неопитни или некадърни вещари (често трите в комбинация) с цел подтискане на черна магия. Бялата магия винаги се трансформира в черна, при което заедно двете черни започват да действат синергично. Бяла магия можете да си навлечете чрез посещение при медиуми, гледачки и др. подобни (действащи от негативното).

Има още цял куп различни магии, които се отнасят към конкретни случаи, информация за които можете да получите на адресите за контакти.

Всички описани тук и много други негативни енергийни натрупвания могат да бъдат напълно изчистени само от квалифицирани специалисти. Човек прави най- голяма грешка, когато чака всичко лошо, за което говорих „да отмине от само себе си.” А това е невъзможно.

http://www.svetlinacenter.dir.bg