събота, 18 септември 2010 г.

Годишните биоритми!

Както има денонощни, седмични и месечни биоритми, така съществуват и годишни биоритми, знанието за които позволява най-ефективно да се лекуват различни заболявания. За това е необходимо да се знаят периодите на активност на различните органи в човешкия организъм, което е добре фиксирано в източния календар.

Началото на годината сред източните народи варира от 20 януари до 20 февруари.
Според източния календар сезонната активност на органите в човешкото тяло започва с първия ден на новата година, да речем 22 януари . От тази дата се изброяват 72 дни, през което време е активен черният дроб /жлъчният мехур/ /до 3 април/. След това следват 18 дни на активност на слезката /задстомашната жлеза, стомаха/ /до 21 април/. След това броенето се повтаря: в следващите 72 дни е активно сърцето /тънките черва/ /до 2 юли/. Следват 18 дни активност на слезката /задстомашната жлеза, стомаха/ /до 20 юли/. Към тях отново се прибавят 72 дни, през които са активни белите дробове /дебелото черво/ /до 30 септември/. Следват отново 18 дни активност на слезката /задстомашната жлеза, стомаха/ /до 18 октомври/, след което 72 дни са активни бъбреците /пикочният мехур/ /до 30 декември/. И отново 18 дни активност на слезката /задстомашната жлеза, стомаха/ /до 17 януари/.

Всъщност това е и годишният ритъм: 72:18, където 18 дни през 72 дена постоянно са активни слезката, задстомашната жлеза и стомахът. Тези 18 дни са между 72 дена, през които са активни съответните органи.

Ето следните практични препоръки, които можем да извлечем от този годишен ритъм:

* Най-благоприятното време за лекуване на съответния орган е периодът на неговата най-голяма активност през годината.
* За профилактика обаче се поддържат слабите органи в противоположните по активност периоди. Например: сърцето се поддържа през зимата; бъбреците - през лятото; черният дроб - през есента; белите дробове - през пролетта.
* Очистването или възстановяването на органите се провежда в най-активния период: на черния дроб - през пролетта; на сърцето - през лятото; на бъбреците - през зимата; на белите дробове - през есента; на стомаха и слезката - между сезоните.
* Никога не стимулирайте силния от природата орган - по закона на антагонизма той ще потисне още повече противоположния слаб орган. Например стимулирането на бъбреците през зимата още повече потиска сърцето; и обратно, стимулирането на сърцето през лятото ще потисне още повече слабите бъбреци. Това се отнася и за останалите органи.
* Планираната операция, ако това се наложи, е добре да бъде в периода, когато даденият орган е в активния си период.

След тези препоръки, които имат най-общ характер, може да се състави и план за лечение на даден орган.

1. Почистване на целия организъм /с лечебно гладуване, уринотерапия, клизми по д-р Уокър или с преварена урина и др./.

2. Избиране на най-благоприятното време за лечение и възстановяване на болния орган, система в организма: избира се най-благоприятният годишен сезон, в него - лунната фаза, в нея - денят, а в деня - съответният час.
Статията е от сайта: http://www.dar-center.com/article/?article=354