четвъртък, 9 декември 2010 г.

Глаукомата трябва да се лекува!

При леките случаи на глаукома е достатъчно спазването на хигиенно - диетичен режим. Кобинира се с балнеолечение при надморска височина 440 м.
Диетата трябва да бъде плодово-зеленчукова, без прекален прием на течности, като се ограничат солените храни. да се избягва престой на силно слънце или нагряване.
Необходимо е най-напред да се запазят зрителните функции на очите, но е важно и поддържането на качеството на живот на пациента. То може да се влоши от безпокойство, заради задължителното ежедневно капване на капки, от самата диагноза, от цената. Важно е самото сътрудничество между лекар и пациент.
Незаинтерисоваността, нередовното слагане на капки и самолечението води до тежки последствия.

За щастие съществуват големи възможности за лечение на тази болест. Има много медикаменти, лазерни процедури. Например селективният лазер, който е най-добрият за момента, който не принася никаква вреда и може да се прилага многократно. За съжаление понякога се стига и до хирургическо лечение. Със средствата с които разполагаме в момента и има адекватна диагностика и лечение един пациент би трябвало да запази зрението си на нивото, на което го е "хванал" лекарят.