вторник, 21 декември 2010 г.

Тайни от пирамидите!

Най-великото чудо на света от древността са египетските пирами.
Според доцента от Уляновския университет Евгени Меншов, през 11 век преди Христа, пирамидите на Хеопс, Хефрен и Микерин са построени от египтяните, но с помощта на същества от Венера. Според американския изследовател Боб Фрисел, Венера е обитавана от расата на хаторите. Носители на Христовото съзнание, хаторите са астрални същества , изградени от светлина и "чиста любов", способни да се материализират в твърди тела, достигащи ръст до 5 метра. Известно време те контактували с египтяните и участвали в проектирането и строежа на пирамидите.
През 1960 година контактьорът Рейнолд Шмидт от САЩ твърди, че с помощта на небесни пратеници е посетил скрито помещение под пирамидите, където се пазел осемнадесетметров летателен апарат с кръгла форма, в чиято вътрешност се пазели оригиналният кръст на разпятието, роба и корона от тръни.. Той разбира, че това са атрибути на Исус Христос, който след земната си смърт се завърнал на своята планета Венера със същия космически апарат.
Френският изследовател Робер Шару, посвещава шест книги на праисторията, той доказва, че преди 4000 години хаторите са посещавали с високотехнологична апаратура цивилизациите от Средиземноморието, Индия, и Мезоамерика, именно те са променили историята на човешката еволюция.
Известният антрополог Джордж Уилямсън, изследва древни скрипти в храм в Андите, където се говори за кацания на кораби от Венера, за културни и генетични експерименти със земните жители в древни времена. Откритите надписи в Тиауанако, свидетелстват, че в зората на цивилизацията "златен кораб" от Венера е посетил Земята, приземявайки се на високопланинско плато. Боговете слезли от него и много красива жена започнала да обучава земляните на изкуство, металургия и строителство. Древни и съвременни очевидци описват пришълците като високи, руси, синеоки, излъчващи мъдрост и любов.
Съвременна апаратура и изследвания на привидно мъртвата планета, доказват техногенна активност. Регистрирани са ярки светещи петна на нощната страна на планетата, американският астроном Д. Краус улавя странно радиоизлъчване, приличащо на сигнал от земна радиостанция. Сателити са засичали топлинно излъчване и радиосигнали още през 1956 година. Тревожното около планетата е ослепително избухване преди 40 години, наблюдавано от руски учени в обсерватория, продължило 5 минути и обхващащо диаметър 4 хиляди километра..
Сред архива от радарни изображения от повърхността на Венера, изпратени от сондата Магелан, екзоархеолозите различават скулптурни символи-на риба, кръст и Светия граал, неразривно свързани с християнството. Стотици кадри показват пирамидални съоръжения, подобни на египетските, на крепости и дори на градове.