неделя, 20 март 2011 г.

Ако в ухото ви влезе насекомо.

Когато в ухото ви влезе муха или друго дребно насекомо, капнете една капка дървено масло. Насекомото умира и постепенно изтича с маслото навън.