четвъртък, 26 януари 2012 г.

Метилов алкохол и нервна система!

Отдавна се говори за вредата от метиловия спирт върху човешкия организъм। Какво точно поразява той?
Уврежда лигавиците, които стават червени и с повишена секреция। При метаболизирането му в организма се образуват формалдехид и мравчена киселина। Те и причиняват тежка метаболитна ацидоза, увреждат нервната система и особено зрителния нерв, блокират клетъчни ензими।
Самото отравяне започва с коремни болки, повръщане, главоболие, световъртеж। При тежки форми се наблюдават гърчове и кома, шок, цианоза। Особено тежко е влиянието въху очите। В началото има намален зеничен рефлекс, но по-късно настъпва слепота। При най-тежките случаи се налага диализно лечение, тъй като може да се стигне до смърт।