петък, 6 януари 2012 г.

СВЕТО КРЪЩЕНИЕ!

Днес е Йордановден, наричан още Богоявление или Водици - един от най-прекрасните зимни празници от православния календар! На този ден вярващите ходят в църквата за да си вземат Осветена вода, вярва се, че тя ще пази дома ни и нас през цялата година от болести и злини।
След Богоявление следва Ивановден-Св. Йоан Кръстител।
Светото кръщение е едно от седемте църковни тайнства। То е първата крачка към Бога, при която човек се отрича от злото и дава обещание за благочестив и добродетелен живот, като спазва десетте Божии заповеди।
Кръщенето е важен момент от живота на всеки православен християнин। А чрез миропомазването по време на кръщенето получава благодатни сили от своя Създател। Кръстникът поема доста сериозна роля при кръщаването, от този момент на татък, той трябва да бъде пример за подражание, да възпитава своя кръщелник в истините на православната вяра। Да се моли за него и да го предпазва от погрешни стъпки।
Вярва се че, след покръстването човек получава своя ангел пазител।