понеделник, 30 май 2011 г.

Йога и духовност и чакри!

Всичко е вътре в теб... Everything is Inside you... Всичко е вътре в теб...

Йога и духовност

НАМЕРЕТЕ ХАРМОНИЯТА В СЕБЕ СИ
9-ти брой на сп. "Бела" - 2005 г.

В йога литературата има известно разминаване в информацията по отношение на чакрите. Нашата цел тук не е да правим коментар, а по-скоро да поднесем материята в достъпен и синтезиран вид. На книжния пазар има огромен избор от литература по въпроса, а различните школи дават медитацията по чакрите, следвайки собствената си система на преподаване. Всеки може да провери истината сам за себе си, като се потопи и я изпита единствено чрез собствения си опит и осъзнаване.

Колкото повече навлизаме в технологиите на бъдещето, овладяваме изкуствения интелект, отправяме совалки в Космоса, толкова повече пренебрегваме духовното у нас, онова, благодарение на което съществуваме.
Живеем вече в Новата Епоха, която започна да възвръща духовните възгледи за естеството на действителността, за вярата и смисъла от живота. За нас, хората от западното общество това уж “ново” духовно знание предизвиква понякога страх, объркване и притеснение. Приема се, че това е нещо ексцентрично или сатанинско. Тази реакция подчертава нашето невежество и незнание. Много хора не употребяват термина “окултен” /лат. скрит, таен/ и упорито се стремят да го заместят с “езотеричен” /лат. вътрешен/, като се притесняват да не би да бъдат упрекнати в залитане към някоя секта. Това “ново” за нас знание, което ние наричаме “Нова епоха” е възникнало в обществата с високо духовно развитие от Близкия, Средния и Далечния Изток.
Съвременния човек все повече е объркан, напрегнат, изпълнен с грижи и страхове. Това явление се засилва, защото той не използва вътрешните си сили. Състоянието на стрес, чувството за непълноценност и неудовлетвореност за много от нас става нетърпимо. За да намерим баланса , трябва да погледнем вътре в душата си, защото “ключът” за промяната и съвършенството е вътре в нас.
Все повече хора са убедени, че освен материалното благополучие и ежедневното суетене има и “нещо друго”. Ето за това, “другото” трябва да си поговорим и да го открием вътре в нас. Трябва да се самоопознаем, за да си помогнем в специфичните проблеми. Когато сме в хармония със своя “Аз” ще бъдем в хармония и с заобикалящия ни свят. Животът ви ще се обогати, ще намерите вдъхновение за работата си. Колкото сте по-спокойни и щастливи, толкова по-добре ще се справяте с живота си.
От древността е известно, че физическото тяло е отражение на серия по-фини тела, изградени от енергията в него. Тези финни енергийни тела отразяват вибрацията на Божествения Източник. Тази вибрация е огромна енергия, която ние трябва да се научим да управляваме и използваме. Нашето тяло е едно физическо проявление на енергиите, които отразяват естеството на Бог и на Вселената.
Същността на тези енергии се разкрива, чрез седем центъра, намиращи се в човешкото тяло. Наречени са ЧАКРИ. Чакри, в превод от хинди означава «колела от енергия «. Тези чакри ние не можем да ги видим, но знаем, че те съществуват. Важно е да знаем, че седемте жлези с вътрешна секреция в човешкото тяло съответстват на седемте чакри. Така се отговаря на въпроса, защо, когато духът ни не е в добро състояние, боледува и тялото ни. Винаги физическото ни тяло е точно отражение на духовното. Съвременното ни общество, увлечено в своя ритъм и устремно техническо развитие е загубило знанието за тези енергиини колела – чакрите, благодарение на Новата епоха, то намира отново признание в нашето западно общество. Разбирането и знанието за чакрите е много необходимо, за да разберем смисъла на човешкия живот, въпрос, който всеки, предполагам, си е задал поне веднъж. Доброто здраве зависи от правилното съгласуване на тези седем етерни енергийни центъра.
Според древните учения, душата си изгражда тяло, за да си създаде «дом» в това физическо измерение, така тя успява да се съсредоточи във времето и пространството. Чакрите управляват тази физическа реалност, това са зоните, чрез които човек се докосва до себе си и се опознава. Тези енергийни центрове са ръководно, свързващо звено между духовната природа, Висшият Аз и тялото, за да може духа да се изявява.
Седемте чакри винаги са съществували и ще съществуват в човека и ще се въртят в пълна хармония. Но, когато нашите умове са затворени, ние не признаваме тяхното съществуване и жизненоважно значение. За да ги разпознаем, трябва първо да разгърнем ума си. А това става чрез медитация. Когато работим повече с нашето духовно измерение, ставаме хармонични и осъзнаваме чакрите. Когато се настроим към духовните енергии в нас, умът ни се разгръща и опознава по-висшето си съзнание. Така ще успеем да интегрираме ума, тялото и духа, ще разгърнем съзнанието си към по-висшия източник, към който са свързани чакрите и от който, самите ние сме част. Свързвайки се с по-висшите начала, премахваме ограниченията си. Известният психолог Карл. Г. Юнг, твърдял, че чакрите са вратите на съзнанието на човека, точки, центрове, през които се приема притока на енергия от космоса.
Но, за да разберем смисъла на чакрите, е необходимо да осъзнаем, да навлезем в сферата на физическото съзнание, която всяка от тях представлява.


Продължение: http://www.yogainside.info/spodeleno/yoga_chakra_2.html