вторник, 10 януари 2012 г.

Хелиобиологията!

Една от най-новите науки е хелиобиологията. Но още през 1924 година руският учен Александър Чижевски разработва теорията си за историометричния цикъл на цивилизацията, която дълги години е била забранена тема при съветския режим. Днес тази наука е известна под името хелиобиология.
Преди почти 90 години руският учен твърди, че Слънцето на всеки 11-11,5 години полудява. Сега слънчевите изригвания са много повече по брой и интензивност. В обикновените години са наблюдавани слънчеви петна на база 100 единици, в години на активно Слънце могат да достигнат 500-600, дори 1000 единици.
Слънцето е океан от плазма, заредена с високоенергийни частици. При мощни изригвания колосални облаци от тази енергия се устремяват в Космоса като слънчев вятър, понасяйки милиарди тонове плазма, и пряко влияят на планетата ни, предизвиквайки магнитни бури. Те дават отражението не само върху природните феномени-активиране земетръсни зони, цунами, вулкани, но и пряко влияят върху енергийни източници, електроцентрали и пр. Оказват мощно влияние върху човешкия организъм-зачестяват инсулти, инфаркти.
През 1989 година - годината на активното слънце, в Квебек далекопроводи излизат от строя и остават без ток 7 млн. души. Далекопроводите с високи волтажи са един вид антена за слънчевия вятър и могат за секунди да индуцират ток с чудовищна интензивност.
Английски астроном описва такова бедствие отпреди 150 години. На 1 септември 1859 година червени и зелени и виолетови сияния са наблюдавани над цялата Земя. Можело да се чете вестник през нощта. Изригвания днес с интензивността на ония отпреди 150 г. ще имат хилядократно по-шокиращ ефект. Всичко свързано с електричество, ще блокира. Ще спре производството, летища и жп. транспорт ще замръзнат в мъртва хватка. Природата ще се разгневи-земетресенията ще се увеличат. Така се е случило в далечната 1859. Атаката на слънцето върху човешката психика е безусловна. Учени са забелязали че, повишената слънчева активност оказва влияние върху политическата и военната активност на населението на планетата. Ние всички сме малки слънца, които се храним от видоизменена слънчева енергия.
Според Чижевски - Слънцето пише човешката история - и със своя исторически цикъл се опитва да докаже, че историческите процеси могат да бъдат предвиждани и съответно контролирани. Той разделя историческите цикли на четири периода.
- Първият - е от четири спокойни години и това е време на минимална възбудимост на Слънцето, с най-малко изригвания. Това са години на минимален интерес на хората към политиката.
- Вторият период е 2-2,5 години, броят на слънчевите изригвания нараства. Сред човечеството се забелязва нарастващ интерес към политическите процеси, към нови идеи, поставяне пред обществото на наболели проблеми. От 2005 до 2008 година са били години на минимална възбудимост на Слънцето и от 2009 започва активизирането му-доказват го нарасналият интерес към политиката и поставяне на дълго отлагани проблеми не само у нас, но и по света.
- Третият период е вече време на активно Слънце. Това са три години на максимален брой изригвания, като върхът е в средната година на периода. Това е време на велики безумия, според Чижевски, но и на велики благодеяния. Години в които, политическите водачи имат максимално влияние върху човечеството. 1989 и 2001 са били години на активно Слънце.
- Четвъртият период е от две години и е време на спадане на интензивността на Слънцето. Време на завършване на започнатото в обществения живот.
1956 е била година на активно Слънце. Годината на Унгарското народно въстание, метежите на страните от Латинска Америка, кризата около Суецкия канал, зловещи атентати, убит е диктаторът Сомоса. 1968 - годината на хипипоколението, което променя света, чешката Пролет....Години на слънчева активност са били 1789-Френската революция, 1848-година на революциите в Европа...
Според теорията на Чижевски можем да предвидим какви години ни очакват, като имаме предвид, че Слънчевата активност може би ще бъде още по-голяма.....би ли могло учените да се възползват от Слънчевата активност и евентуално да променят пагубното й въздействие върху човечеството?