понеделник, 31 октомври 2011 г.

Защо сънуваме?

Защо сънуваме, какво са сънищата? Този въпрос е вълнувал човечеството винаги и продължава да вълнува. Още по времето на Фройд се е появил истински научен интерес към сънищата. С появата на психоанализата се налага идеята, че сънят е нещо като огледален образ, в някаква степен изкривен на нашите действителни желания, стремежи, нагони. След многобройни изследвания и експерименти се приема, че сънищата са нещо като разхвърляни скици на нашите занимания, грижи и проблеми на ежедневието. Но въпреки това те крият своята мистерия и науката си поставя амбициозни задачи да проникне дълбоко в тази "зона на здрача". В края на краищата сънят е една врата, през която можем да надникнем в нашия вътрешен живот.
Още през първата световна война, психиатрите са доловили, че кошмарите, които войниците сънуват, са последсвие от действителният ужас изживян през деня. Вид агресия обърната срещу самия страдащ.
Доказано е че, мозъкът по време на сън е твърде активен. Доброволци събуждани по време на дълбок сън разказват какво са видели: повечето от "бавните" сънища отразяват обикновени, делнични теми. Бързите сънища, когато клепачите се движат бързо са по-своеобразни и фантастични. Те са украсени с ярки и приказни сюжети. През нощта, когато тялото почива, мозъкът продължава интензивно да работи, като асимирира информации от деня.
Книгата на Барет и Макнамара "Нова наука за сънуването" е сборник от научни приноси и проучвания на психолози, антрополози неврофизиолози. От тези проучвания следва, че сънят съвсем не е безполезен. Той играе важна роля в нашия психичен живот. Явява се като стимулатор на събития и цели да подпомогне човек да преодолява пречки и проблеми. В дълбините на подсъзнанието се стреми да намери решение на проблемите, които го занимават. Той залага на метода "изпробване и опипване", реорганизирайки и черпейки в натрупания резерв от спомени и така играе роля на симулация на творческа дейност. И понякога стига до гениално "Еврика".
Според автора Бо Йин Ра по време на сън ние получаваме решение на проблеми, които ни вълнуват, дори можем да се срещнем с духовете на наши близки починали, които ни помагат да намерим правилния изход от дадена на пръв поглед неразрешима ситуация.