вторник, 11 октомври 2011 г.

Тъмната материя не съществува!

Според досегашната теория около 4% от Вселената се състои от обикновена материя, а около 21% от тъмна материя. Останалото представлява тъмна енергия, за която не се знае много, но би трябвало да е свързана с разширяването на Вселената. Досега никой не е успял да докаже наличието на частици на тъмната материя.
Професор Карлос Френк от Университета в Дърам, заедно с изследователката компания Vigro Consortium смята, че разполага с данни, които могат да преобърнат представите ни за образуването и състава на Вселената. Учените са изследвали ореола на галактики джуджета, обгръщащи Млечния път. За тях се смята, че са изградени основно от тъмна материя и че в тях има много малко звезди. Но след компютърни симулации е установено коренно различие. Възможно е обаче и тъмната материя изобщо да не съществува и изводите, направени на базата на стандартния модел да са неверни.