понеделник, 14 март 2022 г.

Как ще правиш добро?

Разумният живот е разбиране на живите закони. Има живи закони в света. Как ще правиш добро? Доброто не се прави. Доброто се проявява. Ти не можеш да бъдеш добър човек, ако не си силен, не можеш да бъдеш добър, ако не си умен, не можеш да бъдеш добър, ако не си справедлив, защото добротата представлява твърдата почва в живота. Добро е това, което е твърдо. Казваме да бъде устойчив човек. Няма по-твърдо нещо от доброто. Най-твърдото нещо е доброто „Доброто е резултат на любовта. Човек не може да прави добро, докато не обича. Любовта пък произтича от благостта. Който е благ, той има любов в себе си; който не е благ, той няма любов. Следователно изучавайте любовта като мирова, космическа сила, която ражда целокупния живот. Дайте път на любовта в себе си, а това, какво представляват доброто и злото, оставете настрани. Достатъчно е да знаете, че злото е остатък от вашия минал живот, а доброто е продължение от миналия ви живот. Злото има начало, доброто е без начало и без край. Доброто е съществувало в миналото, съществува днес, ще съществува и в бъдеще.“ УЧИТЕЛЯТ ПЕТЪР ДЪНОВ