сряда, 30 октомври 2013 г.

Как се бае против уроки?


Баене за уроки
Един от безбройните начини за баене срещу уроки:

В зелена паничка със зелени шарки се налива чиста вода, донесена от реката или просто чиста вода. Взима се жив въглен с него се прави кръст над водата и се бае:

«Сива птица фърчеше,
бело мляко капеше,
по камъне капеше, камене се пукаха.
Да пукнат тия очи дет са (името) урочасале!
Ако бъде маш – джуна му се пукнала!
Ако буде жена – боска и се пукнала!
Ако бъде мома – коса и слетала!»


Въгленът се пуска във водата, така се прави с още два въглена. След това с ножица се реже водата, пак се взима още един въглен и се бае отново:

«Тръгнале са чудни ора, чудни почудени,
узеле чудни секири, чудни почудени,
очеле ф чудна гора, чудна почудена,
насекле чудни дървета, чудни почудени,
заградиле чудна страга, чудна почудена,
накарале чудно стадо, чудно почудено,
надоиле чудно млеко, чудно почудено,
надоиле го ф чудни ведра, чудни почудени,
прецадиле го ф чудни чебри, чудни почудени,
подсиреле го ф чудно сирене, чудно почудено,
сабрале го ф чудни цедила, чудни почудени,
разрезале го с чудно ноже, чудно почудено,
чудно ноже черночиренче, чудно почудено,
разнеле го на девет страни.
Да се разнесат почудишта на / името/:
като прах по пат,
като магла по Дунаф,
като жени от черкова,
като маже от берии,
като невести от оро,
като моми от белилкьа,
като булки от баньа»


След това въгленът се пуска във водата и така се прави с още два въглена, пак се реже водата с ножицата.

После с още три въглена се бае:

«Вран (враг) фърчи по небето.
Бран (бранител) седи на комина.
Брани душа и тело. Да не идее /името/ безреден»


След като е пуснат последният въглен водата пак се реже 3 пъти с ножицата и три пъти с брадва или нож с черна дръжка, от тази вода се дава на урочасания да пийне на 3 пъти, на три пъти се замива, а останалата вода се излива на някое цвете, на място където не се стъпва.