петък, 13 юли 2018 г.

СПИРАЛНА ГИМНАСТИКА за изцеление на тялото!

     

Физически упражнения за невероятно изцеление на тялото:
СПИРАЛНА ГИМНАСТИКА СПОМАГАЩА ЗА ЧУДОДЕЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЕЛИЯ ОРГАНИЗЪМ

Фундаменталната физика твърди, че всяка съществуваща система има тенденция за минимални енергийни разходи с максимална функционалност. Единствената енергийно ефективна, балансирана, оптимална форма на движение на материята е спираловидното движение. Движението по спиралата се проявява в структурата на ДНК молекулата, формата на цветето, галактиката и тайфуна. В човешкото тяло спиралата се проявява в структурата на костите, органите, съдовете, нервните влакна. Извършвайки определени последователности на движенията на ставите, можем да повлияем на състоянието на спиралната система, да променим движението на енергийните потоци, да балансираме работата на свързаните с нея структури. Така че, чрез движението на ставите, е възможно нормализирането на работата не само на гръбначния стълб, но и на отделни органи и дори на системите на тялото.
След три минути на упражняване на лечебното усукване, тежестта на тревожния симптом ще намалее, болката ще изчезне, функцията ще се подобри. 
Общи правила и препоръки за използване на спирални упражнения.
Всички движения на спирална гимнастика се усвояват лесно и не изискват специална физическа сила или гъвкавост. 
Започнете с малки  натоварвания и увеличете товара постепенно - това ще бъде добра гаранция за успеха ви. Ако се вгледате в който и да е набор от спирални гимнастики, предложени от професор Park Jae Woo, ще забележите, че всички упражнения са разделени на четири етапа (етап) във всяка от които има четири комплекта от четири движения. Всеки път, изпълнявайки гимнастика, тялото ни за кратко преминава през етапа на раждане, поддържане, трансформация, постига съвършенство, подновява и възстановява.
При усвояването на спирална гимнастика, препоръчително е да започнете обучението на основния комплекс за цялото тяло. В рамките на една седмица можете напълно да овладявате комплекса и да се чувствате добре. Ако някой, поради възрастта или вече съществуващи заболявания, е трудно да се извърши комплекс, има варианти на спиралата на гимнастиката в седнало положение, което ще даде същите добри ефекти върху здравето.
При извършване на всякакви форми на спирална гимнастика е важно да се използва само комфортно движение и ако е трудно да се накланяте или да се завъртате - просто направете тези движения в достъпната рамка на тялото. Това няма да бъде нарушение на методиката, от друга страна, като се започне от малкото, с продължителна практика, тялото става с много по-големи възможности, изпълнено с енергия, и това, което е изглеждало невъзможно в началото за някои дейности, става лесно постижимо в рамките на няколко седмици. 
1) Четири неутрални движения Ние приемаме стартовата позиция. Ръце свободно висят по тялото. Ако е възможно, изпълняваме упражненията, с лице на изток. Усмихваме се на околния свят - положителните емоции ни позволяват да работим по-перфектно за ендокринната и нервната система.
Правим три дълбоки вдишвания и издишвания.
Китките, както и цялото тяло прави ляв обрат и надясно обрат по сметката на "едно, две, три, четири". Ръцете се движат плавно и гладко, без значителни усилия.

 

2) Четири хетеро-движения. Ръцете, главата и тялото извършват ляво завъртане в ляво-горната посока и дясното усукване в посока надолу вдясно. Движенията се извършват по сметка "пет, шест, седем, осем".


3) Четири Homo движения Ръцете, главата и ттялото извършват ляво завъртане в посока отляво отдолу и прави завъртане в дясно-горна посока. Движенията се извършват за сметка на "две, две, три, четири".4) Четири движения на неутрото Ръцете в горна позиция, движещи се успоредно една на друга, описват траекторията на знака безкрайност (хоризонтална ос). Ръцете се движат първо вляво, след това в правилната посока. В този случай ръцете променят посоката на завъртане от ляво на дясно. Движенията се извършват по сметка "пет, шест, седем, осем".


Втора фаза (диагонални и ротационни усуквания) - Хетеро.
Диагоналните движения на втория етап значително превишават в амплитуда упражненията на първия етап, докато ръцете и тялото се обръщат в една посока (както в първия етап).
1) Четири движения на НАТО Започваме упражнението, поставяйки ръцете си хоризонтално на рамото.
Ръцете и зад тях цялото тяло прави ляв завъртане, дясно усукване, после отново ляво завъртане и дясно усукване към броя "един, два, три, четири".

2) Четири хетеро-движения Ръцете, главата и тялото извършват ляво завъртане в ляво-горна посока, спускат се, преминават през централно долно положение и правят прави завъртане в дясно-горна посока. Формата на движението е подобна на английската буква V (отметка). Движенията се извършват по сметка "пет, шест, седем, осем".

3) Четири Homo движения Ръцете, краката, тялото леко се огъват и направете ляво завъртане в посока отляво-долу и дясно завъртане в посока надолу вдясно. Придвижвайки се от позиция на място, тялото леко се разхлабва. Формата на движението е подобна на инвертираната английска буква V. Движенията се извършват за сметка на "две, две, три, четири".

4) Четири движения на неутрото Ръцете на хоризонталното ниво се движат под формата на знак за безкрайност (хоризонтален осем) с максимална амплитуда. Ръцете следват успоредно една от друга от началото до лявата, после отдясно, променяйки посоката на завъртане от ляво на дясно. Движенията се извършват по сметка "пет, шест, седем, осем".

Б. Третият етап (диагонално и ротационно движение) е Хомо.
1) Четири движения на НАТО Ръцете, главата и тялото извършват усукващи движения в дясната горна част на гърба и вляво отдолу-предната посока. В този случай, на страна, движейки се от най-горната позиция до дъното, два пъти промяна на посоката на завъртане: точно в средата на диагонал обрат варира в ляво и в края на диагоналните ръцете отново изпълнява дясния обрат. В края на движенията на Неуто ръцете се намират в дясно-горната част на гърба. Движенията се извършват по сметка "един, два, три, четири".

2) Четири хетеро-движения Ръцете, главата и тялото извършват усукващи движения в лявата, задната и дясната посока. Когато се движите в ляво-горно-задно положение, ръцете правят правилно завъртане. Преместване до дясното отдолу-предно положение - лявото завъртане. Движенията се извършват по сметка "пет, шест, седем, осем".

3) Четири Homo движения Ръцете, главата и тялото извършват усукващи движения в посоките отдясно-отдолу-отзад и от ляво-горна-предна страна. В едни и същи ръце, придвижвайки се от дясното долно-задно положение в лявата горна част на предната част, променете лявото завъртане надясно. Движенията се извършват за сметка на "две, две, три, четири".

4) Четири движения на неутрото Ръцете, главата и тялото извършват движения на въртене в посока отляво-отдолу-отзад и отдясно-горна част. В този случай ръцете променят десния завой наляво. Движенията се извършват по сметка "пет, шест, седем, осем".


Г. Четвъртият етап (кръгови и спирални движения) - Неутро. В съответствие с качествата на Neutro, движенията на четвъртия етап се извършват гладко, леко, с достатъчно прилагане на мускулна сила, но без ненужно напрежение.
1) Четири неутрални движения Ръцете, движещи се успоредно една на друга, заедно с тялото и главата, изпълняват две движения на ляво и две дясно ротационни усуквания по броя "един, два, три, четири".

2) Четири хетеро-движения. Две наляво и две движения надясно въртене, обратно паралелно на рамената, извършва се в предната плоскост  на "пет, шест, седем, осем."

3) Четири Homo движения Главата и тялото извършват ляво завъртане (завийте наляво), докато ръцете правят две различни въртящи се движения на въртене, като се преместват встрани. След това главата и тялото извършват правилно завъртане (обърнете се надясно), а ръцете - две конвертиращи ротационни усуквания, движещи се един към друг. Движенията се извършват за сметка на "две, две, три, четири".4) Четири движения на неутрото Две отклоняващи се и две конвертиращи ротационни движения на завъртане в предната равнина се извършват с ръце на "пет, шест, седем, осем".

Комплексна линейна обратна гимнастика.

Стандартен комплекс от линейни гимнастически усуквания в изправено положение.
(Незадължителен стил).
Първият етап.
При основните усуквания на първия етап ръцете са усукани в същата посока като тялото.
1) Четири неутрални движения
Извършва се в профила "едно, две, три, четири".

2) Четири хетеро-движения
Изпълнява се на "пет, шест, седем, осем".

3) Четири Homo движения
Изпълнява се за сметка на "две, две, три, четири".

4) Четири движения на неутрото


Вторият етап.
При диагоналните усуквания на втория етап ръцете се обръщат около централната си ос в обратна посока, спрямо тази, в която тялото се завърта.
1) Четири горни и долни десни движения в предната част
Извършва се в профила "едно, две, три, четири".
2) Четири долни ляво-горни дясно-задни движения
Изпълнява се по сметката "пет, шест, седем, осем"

3) Четири горни наляво-долни дясно задни движения
Изпълнява се за сметка на "две, две, три, четири".

4) Четири долни ляво, горно дясно движение
Изпълнява се по сметката "пет, шест, седем, осем".

Третият етап.
Ротационните движения на третото стъпало са разделени на две подгрупи, две категории движения във всяка.
1) въртеливо движение на усукване на паралелни ръце.
а) четири леви и дясно ротационни движения.
Извършва се в профила "едно, две, три, четири".

Четири предни ротационни движения
За сметка на "пет, шест" е ротация в лявата страна, за сметка на "седем, осем" - в дясната страна.

Ротационни въртящи движения на разведени ръце.
а) четири леви и дясно ротационни движения.
Изпълнява се за сметка на "две, две, три, четири".

б) Четири предни ротационни движения
Изпълнява се по сметката "пет, шест, седем, осем".

Четвъртият етап (бързо усукване).
В тази стъпка се повтаря движение обратно на първия етап, но те се извършват естествено облекчени в бърз спонтанен ритъм без никакво специално мускулно натоварване, лесно и спокойно. 

Характеристики на спирална гимнастика.

Важни бележки.
Започвайки да изпълнявате набор от спирални гимнастики - отделете време. Нека първите няколко дни от упражнението да отнеме от пет до десет минути от вашето време. Това е достатъчно, за да събудите мускулите, да започнете да укрепвате ставите, да нормализирате тона на съдовете. Постепенно ще  почувствате, че вече не искате да седите и да  лежите, ще сте изпълнени с радостна слънчева активност през деня, а  през нощта - здравословен сън, а фигурата ви ще се доближи към желания идеал. 

Опитайте се да извършите броя на повторенията на спираловидния гимнастически комплекс, който е четирикратен. Четири, осем, дванадесет или шестнадесет подхода са оптимални за спирална гимнастика.
Когато правите упражненията, направете първия подход гладко, леко, бавно, с умерена амплитуда. Нека мускулите ви се събудят, ставите ви ще се отворят и сърцето Ви ще се приспособи към физическата активност. Вторият, третият и четвъртият подход се извършват по-мощно, с достатъчна сила.
По-добре е да провеждате спирална гимнастика сутрин или вечер, но не веднага преди леглото.
За по-възрастните, немощни хора, хора с артрит, сърдечно-съдови или неврологични заболявания, извършващи обичайните стандартни сложни спираловидни гимнастики в изправено положение може да бъде първия път затрудненоС цел да се извлекат ползите за здравето от гимнастиката може да започнете упражненията с комплексите в легнало положение, седнали, мини-комплекси, или гимнастика в съответните системи. След няколко седмици (или месеци), с възстановяването и укрепването на сърдечно-съдовата и мускулно-скелетната система, можете да пристъпите към по-активни форми на упражнения. Във всеки случай е необходимо периодично да се консултирате с лекуващия лекар, за да прецените правилно физическото си състояние.
Гимнастика с кръгови движения под формата на знак за безкрайност.

Комплекс кръгови движения повтаря стандартни линейни упражнения за движение, при което рамената описват траектория на безкрайност знак (хоризонтална осем) , закръглено движение на цялото тяло. Раменете, гърдите, корема, бедрата, краката могат също да се движат по подобен кръгов път. Такава гимнастика може да се извършва в седнало, стоящо, лежащо или за отделни части от тялото - ръце, крака и други. публикувано от  econet.ru