неделя, 7 май 2017 г.

За същността на екстрасенсите...

В последно време много хора започнаха да проявяват необикновени способности, като лечение чрез биополе, телепатия и телекинеза, ясновидство или прозорливост. Всичко това навлиза в съвременния живот и се нуждае от религиозно осмисляне, от ясно и точно отношение към тези явления.
Добро ли е това или е лошо? Как трябва да постъпва православния християнин при срещата с такива хора и може ли той да прибягва до тяхната помощ? Ще се опитаме да отговорим на тези въпроси. Но като начало нека се обърнем към древността – към опита на светите богоносни отци.

В книга „Деяния на светите апостоли”, където се разказва за по-нататъшната евангелска проповед на апостолите след Възнесението на Иисуса Христа, четем за някой си Симон, „който преди това правеше магии и смайваше самарийския народ, говорейки за себе си, че е някой велик човек. Него го слушаха всички, мало и голямо, и казваха: този е великата сила Божия. А слушаха го затова, защото доста време бе ги смайвал с магиите си”, (Деян.8:9-11).

Тълкувайки дадения текст, св. мъченик Иустин пише[1], че Симон бил магьосник и чрез своите магии привличал към себе си невежия народ, „който виждал в него великата сила Божия”. С какви чудеса Симон Влъхв съблазнявал хората? С подобни на тези, с които и съвременните екстрасенси – изцеление, телепатия, телекинеза, ясновидство, левитация. Освен това, по думите на св. Теофилакт[2], Симон „укротявал” бесноватите, т.е. с помощта на магически средства „уговарял” нечистия дух да излезе за известно време от бесноватия, което създавало илюзията за изцеление. Впоследствие обаче, бесноватостта се възобновявала. (Свидетели на подобно „чудо” неотдавна бяха и мнозина телезрители, които в едно от телевизионните предавания на програмата „Петото колело” през 1990 г. наблюдаваха как магьосник „изгонва нечист дух” от бесновата жена.

Симон Влъхв искрено вярвал, че и апостолите като него използват някакво изкуство. Но се срещнал с апостол Филип. Силата на проповедта на този праведник и неговите чудеса били така поразителни, че обърнали не само народа, но и самия Симон. Вярата в Симон отстъпила на вярата в Христа. Кръстил се народът, кръстил се и самият Симон. Магьосникът претърпял поражение пред лицето на апостола, действащ чрез Св. Дух (подобно на египетските магьосници, които в древност, с помощта на чародейството, се противопоставяли на Моисей, но били победени от него с Божията сила (Изх.7-8).

В същата тази книга „Деяния апостолски” четем: „срещна ни една слугиня, у която имаше дух да предрича, и докарваше голяма печалба на своите господари с врачуването си. Като вървеше след Павла и след нас, тя викаше и думаше: тия човеци са раби на Бога Всевишний и ни възвестяват път за спасение. Това правеше тя през много дни. А Павел, отегчен, обърна се и рече на духа: в името на Иисуса Христа заповядвам ти да излезеш из нея. И духът излезе в същия час”, (Деян.16:16-18).

Вижте какво е отношението на апостол Павел към този дух: въпреки че той говорел истината, апостолът не искал тя да излиза от нечистите бесовски уста, като така ни е дал пример за отношение към нечистите духове, дори и понякога да говорят истината. Защото зад това стои само едно единствено желание – да влязат в общение с цел да спечелят доверие, след което да погубят.

В Киевопечерския патерик четем за монах Никита, бъдещият светител и чудотворец, който поради гордост и самомнение, преждевременно се отделил на уединение и бил прелъстен от нечист дух, който го надарил с дара на прозорливост и знание наизуст на целия Стар Завет. Тъй че „с идващите при него, той беседвал много въз основа на Свещеното Писание за полза на душата и дори почнал да пророкува. Славата му се разпространила навсякъде и всички се удивлявали на изпълнението на предсказанията му.” Но, когато по молитвите на светите Киевопечерски отци, нечистият дух бил изгонен от него, оказало се, че Никита нищо не си спомня, а дори се отучил и да чете.[3]

В същия Киевопечерски патерик, от житието на преподобни Лаврентий затворник[4], научаваме за някакъв бесноват, който под въздействието на беса говорел на еврейски, латински, гръцки и на всички световни езици, за които по-рано никога не бил чувал, пророчествал и говорел за неща и хора, които преди това не познавал.

В житието на свещеномъченик Киприян[5] четем, че по времето, когато бил магьосник, „изучил всички дяволски хитрости: постигнал различни бесовски превъплъщения, научил се да лети във въздуха, да ходи по водата, да изменя свойствата на въздуха, да предизвиква ветрове, гръм и дъжд, да вълнува морето, да причинява вреда на градините, лозята и нивите, да изпраща болести и язви на хората, т.е. овладял цялата пагубна мъдрост и изпълнените със зло дяволски дела”.Могат да се приведат множество подобни примери, но мисля, че изводът е ясен: демоничните сили са способни да предизвикат и предизвикват у някои хора необикновени екстрасензорни способности.

При много хора екстрасензорните способности се появяват в резултат на занимания с йога или други източни религии. Ярък пример за това е дейността на известният чешки екстрасенс Франтишек Фиерд[6]. На едно от заседанията на „Обществото на името на Попов” в Москва, където Франтишек определял диагнозите на болните от разстояние, разказвайки тяхната съдба и историята на болестта им, на въпроса на акад. А. Г. Спиркин, как постига това, екстрасенсът отговорил: „Това се получава след упорита тренировка по йога, при която човек успява да се отпусне, отключвайки разума и интелекта си. Във всеки случай, потокът информация идва на ниво подсъзнание”.

Тук източника на „дарбата” е съвършено ясен. Изтънчвайки тялото чрез специална диета, изпълнявайки определени упражнения от хата йога, задълбочавайки се в нейното философско учение, медитирайки често с повторение на мантри, човек се излага на прякото въздействие на определени космически сили, присъединява се към тяхната „иерархия”, в резултат на което получава посвещение и определени „дарования”. При системата йога е разработена точна и ясна методика: правиш това и това, и получаваш свръхестествени способности. И действително това се случва. Но откъде и на каква цена? По този въпрос източните учители не обичат да дават обяснения и по принцип се основават на безличната космическа енергия и на вътрешния потенциал на човека. Аз всичко мога сам, със свои сили, казано по-просто – аз сам съм си бог. Това е същата тази мисъл, заради която възгордялият се Деница, паднал от небесата и станал сатана (Ис.14:14).

Друг начин за получаване на свръхестествени дарби, това е непосредственото посвещение от учител, вече включен в демоничната иерархия. Подобно на заразата, която се пренася върху здравия в резултат на тесен контакт с болен, се предава и обсебването от бесове, ако човек е повярвал и се e доверил на йогата, врачката или екстрасенса. В зависимост от силата на последния и страстността в природата на първия, са и размерите и силата на тези „дарби”. При това посвещението може да стане дори без волята на посветения, достатъчно е само неговото съсредоточено внимание и доверие.

Като пример може да се посочи трансценденталната медитация (ТМ), станала толкова разпространена в САЩ в средата на 70-те години на нашия век (XX в.)[7]. В резултат на занимание с ТМ, съгласно рекламата на нейните основатели, човек придобива огромни жизнени сили, постоянна радост, спокойствие и здраве. Желаещите да преминат този курс, са длъжни да принесат на гуруто (учителя) кошничка с плодове и цветя в специална стаичка за посвещение. Това приношение се поставя пред снимката на друг гуру, вече умрял, от когото учителят е получил посвещение. В стаята гори свещ, из въздуха се разнася благовоние. Церемонията пред портрета продължава половин час и включва тихо пеене на санскрит, (смисълът на който не е известен на посвещавания), и пеене на имената на предишните учители по йога. В края на церемонията на посветения се дава мантра (тайна дума на санскрит), която той трябва непрекъснато да повтаря по време на медитация.[8] На посвещавания никога не се открива значението на тази церемония, нейният смисъл е известен само на учителите.

Между другото, този обряд не е нищо друго, освен поклонение на бог „пуджа”, който включва и обожествяване на гуру Махариши. Така, съвременният нерелигиозен и нищо не подозиращ човек, се оказва посветен практически в религиозен обред и съвършено незабелязано за самия него е заставен да върши това, за което неговите християнски предци биха предпочели изтезания и мъченическа смърт - да принася жертва на езическите богове.

В духовен план, може би, именно този грях повече, отколкото самата психическа методика обяснява и нечувания успех на ТМ. Постоянното повторение на зададената мантра настройва човека изцяло на определена вълна (вибрация), свързва го, така да се каже, с генератора на тази вибрация. И ако, според някои данни, „ом” - основната индуистка мантра се явява вибрация на самия сатана, а мантрата на Бхагавад Гита „Харе Кришна” в един от преводите си означава „черна благодат”, то става съвсем ясно накъде води този път. Само че връзката с демоничните сили не може дълго да остане скрита. По силата на своето падение демоните не са способни да създават. Те въздействат разрушително дори на тези, които им се предават. В книгата на американския подвижник иеромонах Серафим Роуз[9] са приведени примери за това, как и учители, и ученици, забавляващи се с окултизъм, са застигнати от умствени и емоционални разстройства, самоубийства, убийства, и обладаване от демони.

Много новопоявили се целители предлагат лечение чрез биополе, като уверяват, че прехвърлят на пациентите си от своята собствена енергия. Според източната рефлективна терапия[10], всеки човек притежава определен запас жизнена енергия, която подобно на кръвта, движеща се постоянно по кръвоносните съдове, циркулира по определени енергетични меридиани, също тъй съединени един с друг. Ако на някое място се образува енергийно претоварване или недостиг, то органът на съответния меридиан, заболява. Чрез иглотерапия и точков масаж се възстановява нормалното протичане на тази енергия и нейното правилно преразпределение. И действително, по данни от лабораторията на А. Г. Спиркин[11]„екстрасенсът по някакъв начин съдейства за прехвърляне на енергия от здравите органи към болния. И при необходимост, той може да отдаде на болния част и от своята енергия”. Но тази енергия не е безлична, а носи със себе си и цялата информация на своя притежател[12]. Изследванията показват, че това се отнася и за водата, върху която е баяла баячката, както и за предмети, които са били под въздействието на магьосника или екстрасенса. Ето изводът на същата тази лаборатория: „Болният, например шизофреникът, няма никакво право да лекува, неговата болна информация може да се предаде на здравия човек.” По такъв начин, частица от „Аз-а” на екстрасенса преминава във възприемника с всички произтичащи от това последствия. Така например, ако екстрасенсът е страстен човек, то тези страсти в една или друга степен преминават и в болния, както и информацията за болестите, от които е боледувал самият екстрасенс. Настъпва също и обратният процес. Всички болести, които лекува екстрасенсът, в по-малка степен преминават и в него и, ако е предразположен към тях, то и сам се разболява. В края на краищата хора, лекуващи чрез своята енергия, обикновено заболяват много сериозно  и мнозина от тях, лично известни на автора на статията, още в своята младост са бивали поразявани от неизличим паралич. И тъй като причината на заболяването, което са лекували, не е отстранена, пациентът се разболява наново.

Друг канал за получаване на енергия е, когато екстрасенсът, по неговите думи я „черпи от космоса”.

„Космосът” е абстрактно понятие и зад него е много удобно да се прикриват истинските източници на „чудотворните сили”. Ще се опитаме да анализираме всичко това. От многобройните ми беседи с екстрасенси стана ясно, че по време на работа върху тях слиза стълб насочена енергия, която те използват. Откъде идва тя не знаят или вероятно не искат да разкрият. Но ако енергията е насочена, то значи има и такъв, който я насочва. Тогава кой е той?

Както е казано в Евангелието от Матея, „по плода се познава дървото” (Мат.12:33), и, както свидетелства апостол Иаков, „от един извор не може да тече солена и сладка вода <...Но, ако в сърцето си имате горчива завист и свадливост (ще добавя още и гордост, бел. а.), не се хвалете и не лъжете против истината: това не е мъдрост, която слиза отгоре, а земна, душевна, бесовска” (Иак.3:12,14-15).

С това добре се съгласуват и думите на св. Игнатий Брянчанинов[13], който пише, че „стремежът към извършване на чудеса силно се порицава от светите отци: такъв стремеж разкрива живеещата в душата самоизмама, основана на самомнение и тщеславие ... желаещите да извършват знамения търсят това поради плътско разгорещяване, увлечени от неразбираеми за тях страсти, макар може би да им се струва, че се ръководят от ревност към делата Божии. В такова състояние на самоизмама и разгорещяване се намират и тези, които искат да видят знамения”. Следователно, ако човекът, получил екстрасензорни дарби, е тщеславен, горд, себелюбив, завистлив, склонен към разврат, сребролюбив, накратко казано е човек страстен, то ясно е – тези дарби имат демоничен характер. Силата, чрез която той действа, е бесовска и се отразява разрушително, както на него, така и на този, който я възприема.

Така, по данни на киевския учен Т. П. Решетникова[14], изследвала резултатите от въздействието на екстрасенс върху епруветка с човешка кръв, съдържанието в кръвта на магнезий и желязо след въздействието, или се увеличава или се намалява, и в двата случая почти двойно. Решетникова използвала изследванията на французина Луи Кервран, който доказал съществуването на такъв физически процес като трансмутация на елементите. Под влиянието на екстрасенса, в резултат на трансмутацията на елементите, в организма на възприемника се получава срив в химичния баланс, в частност в кръвта, което по мнението на учените, може да доведе до рак, и дори до СПИН.

Освен това, хората, лекували се при екстрасенс и получили временно облекчение, отново и отново търсят възможност да се презаредят, да получат нов подобен запас енергия и така често стават телепатомани (т.е. с нетърпение очакват появата на екстрасенса на телевизионния екран и вече не могат да живеят без това, стават безволеви), защото е разрушена вътрешната психологическа бариера, която ги защитава от чуждото въздействие; те лесно се поддават на всяко, и то именно на демоничното влияние на хора със силна и зла воля[15]. Душата им се открива за подобни въздействия, те тръгват да търсят други екстрасенси, незабавно идва и съответната информация, и човек започва да следва строго определен път. Явно обаче, не Христов. И се боя, че да се доближат до Христа ще им бъде доста трудно. Освен това, за придобиване на пари и слава, екстрасенсите – демонисти, използват варварски методи на преразпределение на енергията в организма, в резултат на което болният орган получава прилив на енергия от страна на здравия и се възстановява, а здравият заболява. Така например, излекуван от язва човек не след дълго умира от инфаркт. Също по време на сеансите се практикува изтегляне на енергия от пациента: с него се установява дълготрайна енергийна връзка и по този канал в бъдеще те „изпомпват” неговата енергия[16].

Съществува един мит за така нареченото „благородство” на екстрасенсите, които поемат болестите на другите върху себе си, отдавайки своето здраве в името на тяхното изцеление. Но това съвсем не е така. Благородният порив може да се срещне при начинаещите, тъй да се каже, неопитни екстрасенси, които скоро или сами заболяват и спират да лекуват, или се обръщат към основния източник за получаване на енергия - демоничните сили. Голяма част от усилията на екстрасенса в процеса на лечение е насочена именно към това - да се защити против болестта, която лекува. И тъй като те не могат да унищожат онтологичните (същностните) причини за болестта, (защото това е единствено в Божиите ръце), то прехвърлят болестта или на друг орган, или дори на друг човек. Това трудно може да се нарече „благородно”.

И така, при едни случаи екстрасенсът дава енергия, а при други – изтегля. Това противоречие ли е? Съвсем не. Те, примерно, вземат около 70% енергия, а връщат само 10%. Така работят Джуна, Кашпировски, Руцко и много други.

Ето какво свидетелства за Джуна член-кореспондентът на Академията на науките на СССР А. Г. Спиркин: „Кое ме поразява като учен? Даже това, че вечер за 3-4 часа тя приема до 120 болни. Когато живееше на хотел в Москва, сутрин отиваш при нея, а тя отпусната, вяла, (за съжаление и пуши), бледа. Отиваме в квартирата, където приема очакващите я. Минават десет, двадесет, седемдесет човека и тя се съживява, става весела, закачлива, язвителна, т.е. вече е в емоционален подем. Вечерта в ресторанта отново танцува, цялата гори и пламти в огъня на своята енергия, и се прибира късно в хотела”[17]. Съществено допълнение към този разказ е статията в сп. „Огни Болгарии” за 1987 г. В нея журналистът, който лично се познава с Джуна, пише, че не познава нито един човек, чиято болест да не се е върнала след нейното лечение.

Нима това не е явен енергиен вампиризъм?! Пиенето, пушенето, нощните увеселения изтощават организма, за което говорят вялият вид и апатията на Джуна. Но при приема на болните, от които е най-лесно да се изтегли енергия, силата и бодростта й се възвръщат отново. Механизмът е ясен. Естествено, и болестите скоро се връщат. И добре е, ако това сътресение не завърши за болния със смъртен изход, както например не веднъж е ставало при телесеансите на Кашпировски.

Последният, според разказите на други екстрасенси, действа по следния начин. Ако човек внимателно гледа или слуша телесеанса, то между Кашпировски и него мигновено се установява невидима енергийна връзка.

Такава е нашата природа. Съсредоточавайки вниманието си върху нещо, каквото и да е, човек чрез своя дух достига до този обект и влиза в контакт с него. Когато четем, например, книга, ние невидимо установяваме връзка с нейния автор, (дори и ако той вече е починал), и с неговото душевно състояние в момента, когато е  създавал своето произведение. Читателят може да се докосне до тези мисли и чувства, а по-чувствителните хора могат дори да преживеят същите усещания.

Ето това свойство на човешката природа се явява и една от причините, поради която светите отци препоръчват постоянното четене на Евангелието и светоотеческите книги. Така читателят общува с Бога и светиите и прониквайки в техните мисли и чувства, сам духовно се обогатява и възраства. Освен това, светиите чувстват, че четат трудовете им и се молят за четящите.

Ето защо е така вредно да се чете литература, написана от страстни, неочистени хора, посредством която човек може да се зарази от техните страсти, а още повече демонична (например на учители по йога). Чрез подобни текстове читателят се открива за въздействие и влиза в контакт с нечистите духове. Ето какво пише за това св. Игнатий Брянчанинов[18]„Всички бесовски явления имат това свойство, че дори най-малкото внимание към тях е опасно, от едно такова внимание, допуснато дори без всякакво съчувствие към явлението, в съзнанието може да се запечата изключително вредно впечатление, да се подложим на най-тежки изкушения.”Участниците в сеансите на Кашпировски (дори само като телезрители), неминуемо започнали да взаимодействат с него. Разпитаните от нас екстрасенси, наблюдаващи работата на своя колега, виждали как от него към залата се простирали енергийни нишки. По тези невидими „проводници”, проникващи дълбоко в главата и в слънчевия сплит на хората, незабавно започвала да изтича енергия.

„Но защо тогава някои се излекуват?” – ще попитате вие. Отговорът е прост. Представете си водопроводна тръба, през която не протича вода, защото е запушена с нечистота. Но ето, включват помпата, отпушват тръбата и водата тръгва да тече като мощен поток. Същата тази картина се наблюдава и при сеансите. Така при някои хора, възстановеният по този начин енергообмен довежда до някакво изцеление, а при други, особено по-слаби - до смърт.

Освен това някои от разпитаните от нас екстрасенси са наблюдавали как на сеансите Кашпировски и Руцко изтеглят енергия от залата, а след това избирателно връщат нищожно малка част от нея, като по този начин извършват изцеления за радост на избрани щастливци. А целта на това е една – да предизвикат доверие към себе си и да се оградят с ореола на славата.

Нека се направим равносметката. Първо, екстрасенсите чрез своята енергия като правило не лекуват. Второ, по време на лечението те прилагат енергиен вампиризъм във вреда на пациента. И накрая, използват демонична енергия, която също нанася на болния единствено вреда.

Ще приведа един много характерен пример – разказ на мой познат християнин, специалиста-реставратор на антикварни предмети Н.

„Веднъж отидох при мой познат колекционер на антики, за когото по това време изпълнявах много поръчки, а сетне изоставих, стараейки се да работя само за Църквата. Понеже се чувствах отпаднал и зле, казах за това на хазяина на квартирата, който пък се оказа екстрасенс. Той ме сложи да легна на дивана и в продължение на 10 минути ми правеше пасове с ръце. Болката в главата премина, но някак си не бях на себе си. Скоро след това се разделих с тях и бързо си тръгнах. Прибирайки се в къщи, почувствах бесен прилив на енергия, до три часа през нощта реставрирах всякакви предмети от колекции, нямащи отношение към Църквата. След това в продължение на няколко седмици работех без прекъсване, но не и за Църквата. Църковните вещи аз просто не можех да взема в ръце. Престанах да ходя в храма, да се моля – също. Появи се желанието да правя пари, възобновиха се вече затихналите предишни връзки с колекционерите. Непрекъснато се чувствах не в своята кожа. Единствено с огромно усилие на волята заставих себе си да отида в манастир. Там след очистваща изповед и причастие, и едноседмичен престой, през време на който за мен усърдно се молеха монасите, най-накрая успях отново да се върна към работата си за Църквата.”
Ето как действа демоничната енергия, влязла в човека чрез екстрасенса! Тя откъснала от Църквата Н. и започнала да направлява развитието му по свой план. И само намесата на Божията сила спасила този човек. Пише budiveren.com Свещеник Родион

събота, 6 май 2017 г.

При миоми и кисти на яйчниците - дебелец/Sempervivum/

Сокът му е бил използван в билковата медицина като стягащо и за лечение на кожни и очни заболявания, за да облекчи възпалението, а смесен с мед, за лечение на кандидоза. Използва се като компонент във външни процедури при контузии, нервни разстройства, чревни проблеми и болки в корема, и се смесва с мед, широкоспектърен е за вътрешни оплаквания.

Sempervivum tectorum и Sempervivum blandum растат на по-ниско и могат да се отглеждат в частните стопанства, което и се случва на много места. Предимно с тях лекува В.Дамянов и е постигнал впечатляващи резултати през дългогодишната си практика при следните показания: рак на: белия дроб, фаринкса, езика, матката, кожата и червата; струма (гуша), дисменорея, аменорея, маточна невралгия,ендометриоза, миоми стомашна язва, кървава диярия, черен вятър, херпес зостер, херпес симплекс,червен кожен белег, лунички по лицето, брадавици, кокоши трън, мазоли, контузии, кисти на: яйчниците, млечните жлези и бъбреците; гонартроза, болки в ушите
 През дългогодишната практика на Васил Дамянов и най-вече при лечението на онкоболни пациенти, са постигани впечатляващи резултати. В по-леките случаи при продължително лечение с дебелец, туморите изчезвали напълно. Настъпвало общо облекчение, болките са намaлявали и постепенно са изчезвали. При по-тежките такива, туморните клетки спирали развитието си и общия тонус на болния се повишавал значително и видимо, здравословното състояние се подобрявало.  

  Васил Дамянов сподели следното: "При поставяне на диагноза за раково заболяване, да не се губи надежда, а лечението на болния да започне веднага. По този начин болеста ще се локализира и ограничи разпространението и. Постепенно туморните клетки ще започнат да се стопяват и крайният резултат от лечението ще е положителен. Необходимо е мерките да бъдат взети веднага, без отлагане. Лечението на онкоболните е продължително. В много от случаите, при които пациентите бяха със заболяване в начален и средно напреднал стадий на болеста, са излекувани напълно.Предписаните процедури - лъчетерапия и химиотерапия да се спазват и да не се спират, билката не се влияе и е препоръчително да се използва паралелно с лечението предписано от лекуващия лекар.В процентно съотношение преживяемостта на болните от ракови заболявания е 60 - 70%. Много добра комбинация е приемането на сок от дебелец и имуностимулатор спиртен извлек от златен корен или саменто."


Цялата статия за различните видове дебелец и използването му за лечение на нелечими болести вижте тук

А  zajenata.bg сподели следната рецепта при миоми и кисти с тази билка:
смесват се 300 гр нарязан дебелец и 500гр мед. Оставят се 2-3 дни. Лекарството се консумира сутрин на гладно, като след това 2 часа не се яде.
Стимулира обмяната на веществата, прочиства организма от токсини, особено полезни за сърдечно-съдовата система.
 Една изключително ефективна комбинация за лечение на миома и премахване на кисти на яйчниците.
При самолечение, се консултирайте с лекуващия лекар!

вторник, 25 април 2017 г.

Алтернативно лечение на рак за 42 дни!

Австрийският гражданин Рудолф Бройс дълго време търсил най-доброто средство за алтернативно лечение на рак. След много опити той най-после успял да намери начин да убие раковите клетки. Рудолф Бройс е лечител, образован човек, който през целия си живот е искал да открие начин и средство, чрез което да помогне на неизлечимо болните. Неговият специален сок, освен че се справя безотказно с раковите клетки, стимулира имунната система, почиства кръвта, а също така предоставя на тялото изключително много енергия. Но най-важното е, че този сок доказано помага в борбата срещу раковите клетки! Той ефективно е проработил при лечението на повече от 45,000 хора с рак и други нелечими заболявания. Рудолф Бройс е издал книга, която е станала настолно четиво на много хора по света.
След дълги изследвания и опити лечителят Бройс стигнал до извода, че протеините са това, с което се хранят раковите клетки, и поради тази причина те трябва да бъдат отстранени от нашето меню, а тялото да бъде прочистено от тях.

Как се случило всичко?
Той създава специален хранителен режим, който трае 42 дни, през които дни лечителят препоръчва да се пие само зелен чай и неговия специален зеленчуков сок, чиято основна съставка е червено цвекло. През тези 42 дни раковите клетки умират от глад, докато цялостното здраве се подобрява.
Истината за своя метод Бройс открил в една стара 300-годишна немска книга, в която подробно било обяснено как чрез соколечение могат да се лекуват различни болести. Що се отнася за чая като напитка, която внася разнообразие в 42-дневния режим, Бройс казва, че може да е зелен, а може и да е билков, като е добре билките да са от региона, в който живеете.
Рецепта за зеленчуков сок на Бройс:
55% червен корен цвекло, 300 мл
20% моркови, 100 мл
20% корен от целина, 100 мл
3% суров картоф, от 10 до 30 мл, опция
2% от черна ряпа, от 10 до 30 мл
Хубаво е сокът да бъде много добре прецеден. Известно е, че раковите клетки се хранят предимно с твърди и сладки храни, и поради тази причина е добре напитката да бъде съвършено изчистена от власинки.
Няма да чувствате слабост, нито главоболие, ако преди лечението със сока на Бройс не се подготвите предварително, като спазвате ден-два от седмицата ограничителен режим – само на сокове и вода. Не бързайте да гълтате веднага сока, дръжте го известно време в устата си, насладете му се и едва тогава го глътнете. Твърде възможно е по време на диетата със сокове да отслабнете, затова ако искате да сте здрави, ако искате да отслабнете здравословно – пийте сока на австрийския лечител, който не само убива раковите клетки, но дарява на здравите хора красота и изящна фигура. Източник lekuva.net

петък, 21 април 2017 г.

Как да разчетем показанията на кръвния тест?

8)  Липопротеини с ниска плътност  (LDL) – един от най-атерогенни, „вредни“ липидни фракции. LDL са много богати на холестерол и го транспортират до клетките, като образува атеросклеротични плаки. Нормални показатели LDL : 1,71-3,5 ммол / л.

9)  Общ белтък  – индикатор за общото количество на протеини в кръвта. Неговата намаление се наблюдава при някои заболявания на черния дроб и бъбреците, придружени от повишена протеин екскреция в урината. Увеличение – при кръвни заболявания и инфекциозни и възпалителни процеси. Нормалната стойност на общия белтък : 66-83 г / л.

10)  Албумин  – ключов кръвен протеин на приблизително половината от серумните протеини. Намаляване на албумин може да бъде проява на някои бъбречни заболявания, черния дроб и червата. Увеличаването на албумин обикновено е свързано с дехидратация. Нормалните стойности на албумин : 35-52 г / л.  пише БЛИЦ

събота, 8 април 2017 г.

Какво не знаем за КОПРИВАТА!

Коприва.  Ползи. Използване и Противопоказания:

Копривата е широко разпространено растение, което ефективно лекува патологии на простатата, пикочния мехур, артрит, болки в костите, менструални болки и екзема.

Въпреки, че самите листа на копривата причиняват парене и болка, тя е много ефективно лечебно растение за широк спектър заболявания. Проучванията показват, че копривата има антиоксидантни свойства, антимикробни, противоязвени, стягащи и аналгетични.

Според Университетския медицински център в Мериленд, копривата е много полезна като диуретик и за лечение на болки в мускулите и ставите, екзема, артрит, подагра, както и анемия.

Копривата е доста разпространена в нашата страна, в ниви и градини, по влажни места. Богата на витамини, минерали и активни съставки, които изпълняват много функции в нашето тяло.

В древността копривата се е използвала за изгаряния в ритуали при екзорсизъм. И днес в някои скандинавски страни къщите са заобиколени от коприва за предпазване от злото. А, тези, които са изправени пред трудна ситуация, като тежко съдебно дело или спорове от всякакъв вид, се доверяват на силата на отварата от коприва. Нейната отбранителна мощ ще върне всяка офанзива и намерение на първоизточника. В миналото се е вярвало, че разпръсната изгорена пепел от коприва около леглото на болния ускорява изцелението.

Освен духовната сила на легендарната Коприва, нека видим необятните ползи на това растение и как да се възползваме от тези свойтва.

Ползи:
1. Детокс: идеално освобождаване на токсини благодарение диуретичните и слабителни свойства.
2. При анемия: богата на желязо и хлорофил, които стимулират организма да произвежда червени кръвни телца,
3. При лошо храносмилане: креатина, съдържащ се в копривата, улеснява храносмилането и усвояването на храната, тъй като тя стимулира секрецията на панкреатичния сок, затова е идеален за тези, които имат проблеми на непоносимост към храни и хранителни дефицити. Няколко листа в салатата или пийте 10 минути преди хранене носи много ползи.
4. Пречистване на черния дроб и усвояване на мазнините: съдържанието на кафеена киселина, олеинова киселина и линоленова киселина стимулира рани и регенерира черния дроб. В същото време благоприятства жлъчната функция и стимулира секрецията на стомашен сок, улесняващи храносмилането.
5. Укрепва косата: копривата, която е богата на силициев диокдид, се използва против косопад и премахване на пърхота. Тя трябва да се използва както за вътрешно ползване, така и за външна употреба под формата на отвара.
6. Астма и алергии: проучване проведено в Националния колеж по Натуропатия в Орегон показват, че лиофилизирани копривни листа, дават положителни резултати при лечение на сенна хрема, алергии и астма.
7. Хемороиди и обилна менструация: копривата има хемостатични свойсва и е полезна в случаи на кървене от носа и други заболявания, такива като хемороиди или диария поради своите стягащи свойства. В случай на малко вътрешно кървене се използва инфузия от листата.
8. Ревматични болки и артеросклероза: копривата подобрява кръвообръщението и благодарение на своите противовъзпалителни свойства и изхвърляне на пикочната киселина е полезна при артеросклероза и ревматични болки.
9. Простатата: копривата облекчава симптомите на доброкачествена хиперплазия на простатата и е в борба с простатните ракови клетки. В Германия в момента се продават лекарства с коприва за лечение на заболявания на простатата.
10. Наднормено тегло: прясната коприва може да бъде ценно помагало за онези, които са с наднормено тегло, като понижаването на гликемичния индекс насърчава загуба на мастна тъкан.
11. Предменструален синдром: използването на настройка от коприва, намаля предменструалния синдром като тревожност, нервност, главоболие и подуване. Инфузията може да се получи чрез заливане на една чаена лъжичка коприва и една от лайка с чаша вляща вода. Необходимо е да се пие три пъти на ден.
12. Алцхаймер: на копривата се приписват полезни свойства за подобряване на психическото състояние на пациенти, страдащи от това заболяване.

Противопоказания:
По време на бременност е по-добре да се избягва, тъй като се отразява на менструалния цикъл, стимулира маточните контракции водещи до спонтанен аборт.

Който е диабетик, трябва да приема коприва под лекарско наблюдение, тъй като има доказателства, показващи способността за намаляване на кръвната захар и усилване ефекта на инсулина.

Тези, които имат ниско кръвно налягане или ако приемат лекарства за кръвно налягане, трябва да избягват копривата, защото това може да понижи кръвното налягане.

Според Университета на Мерилен Медицинския център, копривата може да взаимодейства с други лекарства/повишава или намалява тяхната ефективност/, статини, аспирин, диуретици, седативи.

Как да използвате копривата:

Чай от коприва. Можете да използвате сушени или пресни листа. Сложете две супени лъжици нарязани листа в чаша и половина вода, оставете да заври и след това изключете, и оствате да престои в продължение на 10 минути под капак, след което може да пиете.

Сок от коприва. За целта е необходимо само центрофуга и листа и стебла на коприва.
Крем от коприва.  За неговото приготвяне са необходими пасатор, в който ще сложим нарязаната коприва, магданоз, няколко ядки, скилидки чесън, студено пресован зехтин, сол и лимон. Накълцайте всичко, докато не достигнете кремава компактна консистенция. Най-добре е да се консумира прясно, но крема може да се запази до 3 седмици в хладиник.

Екстракт от коприва и глицерин. Накиснете в глицерин коприва - много полезно да се нанася върху косата и кожата.

Тинктура от коприва. 20 грама сушени листа от коприва, накиснете в 100 мл алкохол при 25 градуса/70мл вода и 30мл алкохол от 95градуса/, за една седмица, след което се филтрира и съхранява в тъмни бутилки и може да се консумира в рамките на няколко месеца при стайна температура. 20 капки в малко вода, да се вземат два пъти на ден.

При прием на тинктрура, може при някои хора да се появят болки в стомаха, диария и други леки реакции. За да се избегнат тези ефекти1 трябва да се започне с малки дози и след това постепенно да се увеличава.

Време за събиране - млада коприва рано напролет, с градинарски ръкавици. Пише dionidream.com

Китайски метод за премахване на камъни в жлъчката!

Безоперативно, безболезнено елеминиране на жлъчните камъни разкрива китайски лекар:
Камъни в жлъчката е диагноза, която засяга много хора по целия свят. За щастие, китайците знаят нещо полезно за това заболяване, което са решили да споделят със света. Жлъчния мехур е около 10 сантиметров крушовиден орган, който се намира под черния дроб, в горната дясна част на корема.
В него се съхранява жлъчката, която помага за разлагането на хранителните мазнини в червата.
 Жлъчния мехур доставя жлъчката на тънките черва, което позволява разтворимите витамини и хранителни вещества да се абсорбират по-лесно в кръвта.
Д-р Лай Чиу Нан, китайски лекар е открил естествено средство, с което ефективно се премахват камъни в жлъчния мехур. Един от симптомите за камъни в жлъчката е чувството за тежест след хранене и усещането, че не може да се смели храната. При по-сериозен случай ще чувствате болка в черния дроб.
Това е препоръчаното от д-р Лай лечение, като е особено подходящо и за хора с по-слаб черен дроб, тъй като черният дроб и жлъчният мехур са тясно свързани. Методът не действа еднакво при всички, затова преди да приложите процедурата, е нужно да се консултирате с лекуващия си лекар.
ДИЕТА: Яжте по 4-5 ябълки за първите 5 дни или пийте минимум 4 чаши ябълков сок всеки ден. В този натурален продукт се съдържа ябълчна киселина, която е изключително подходяща за улесняване на транзита на камъните през жлъчните пътища. Яжте, както обикновено по време на тези пет дни.
На 6-тия ден, след 13:00 ч., трябва да прекъснете консумацията на всякакви видове храни и напитки, с изключение на вода, в противен случай рискувате да затрудните лечението. Следобед преминете към прилагане на следните процедури:
18:00 ч. – Консумирайте 1 чаена лъжица английска сол, разтворена в чаена чаша топла вода.
20:00 ч. – Повторете процедурата, за да може лечебното средство да способства за отваряне каналите на жлъчния мехур.
22:00 ч. – Консумирайте 1/2 чаена чаша зехтин (сусамово масло), добавен към 1/2 чаена чаша прясно изцеден лимонов или портокалов сок. По този начин вие ще може да смажете камъните в жлъчката и така ще улесните тяхното преминаване.
На сутринта ще забележите плаващите жлъчни камъни в тоалетната пише zajenata.bg.

събота, 1 април 2017 г.

Изпитана народна рецепта при артрит!

Който не е страдал от болки в ставите нищо не знае. Сковаността и болката при която  трудно ставате и се движите, е ужасна. За успешно лечение на ставните болки ви предлагам една изпитана рецепта - тинктура от картофени кълнове.
Използват се белите кълнове на прокарали картофи. С тях се напълва стъклен буркан, след което се заливат с водка, така, че да се покрият и се оставя да престои две седмици на тъмно.
С настройката е необходимо да се правят компреси на болното място, или да се втрива, след което се увава вълнен плат и така престоява два часа през деня. Това се прави задължително и през нощта.
Само след няколко процедури/седмица/ ще усетите огромно облекчение, болките утихват и можете да се движите през деня и да спите спокойно през нощта.
Споделено с обич!

понеделник, 27 март 2017 г.

БЕЗПЛАТНО РАЗВАЛЯНЕ НА МАГИЯ


РИТУАЛ ЗА ИЗЧИСТВАНЕ НА МАГИИ, ПРОКЛЯТИЯ, УРОКИ
Безплатен ритуал за изчистване на негативната енергия и разваляне на магия, проклятие или уроки. Изгледайте това видео за да премахнете лошото влияние на магове и вещици.

четвъртък, 23 март 2017 г.

Лечебна музика за облекчаване на главоболието!

При главоболие, слушайте оригиналната музика за медитация, след 5 минути ще почувствате огромно облекчениеуау, да, това наистина работи.....

вторник, 21 март 2017 г.

Роза терапия при депресия и хармонизиране на биополето!

Психичните състояния при хората не винаги могат да се разгадаят и тълкуват с традиционната медицина. Кой може да каже какво става в душата и какво го е породило, понякога причините не са там където очакваме или търсим. 
За депресията говори рейки мастер Наталия Остапенко ръководител на център "Розата на живота":

"Понякога при мен идват хора със дълбока депресия. Депресията се появява при човек когато той не върви по своя път. Депресия, печал, сигнализират за това, че е нужно да се промени живота, да се потърси истинския смисъл. За това помагат всички знаци, които дава живота. Чрез знаците нашия Дух ни помага. Но когато сме слепи  и глухи за знаците, тогава вече сме наказани. Наказани сме с различни заболявания, физически разстройства, удари от съдбата, нещастни случаи. Нищо не е толкова просто. Дори ако заболеете от простуда - тази болест ви се дава, за да осъзнаете  нещо, някаква своя грешка.
Обикновено на всички с депресия аз обяснявам това. Ако човек действително се стреми да се съедини със Силата на своята Душа и намери Пътя на своето предназначение-то той много бързо ще се излекува. Освен промяна на съзнанието на човека и възприятието на живота и своя Път, аз препоръчвам още и биоенергетически методи.
Моите бионергетически методи - това са въздействие с помощта на енергията на цветята. Цветята - това са въплащение на Вселенската Хармония. Енергетиката на цветята е много мощна и добре уравновесява и хармонизира биополето на човека.Фактически аз прилагам Закона на Розата в Живота. Наричат го още Закон на Цветята на Живота. И той действа безотказно.
Човек, в потока на енергията на Любовта и енергията на Творението, чувства комфорт, цялостност и вътрешна хармония. Неговото биополе се структурира, енергетическите тела изчистват всички свои деформации.
Спира загубата на енергия от биополето.
В края на краищата човек в депресия е с огромно изтичане на енергия. Именно тази загуба на енергия дава чувството на слабост, безразличие, чувство на безцелно съществуване."

Запис за индивидуални курсове: ekola@mail.ru
http://zdrava2015.net.ua/metody-garmonizacii-biopolya/

неделя, 19 март 2017 г.

Семената от лен-великолепно средство за прочистване на червата!

Ленените семена са много добро средство за прочистване на червата и загуба на теглото.
Ползите от лененото семе не са преувеличени, защото богатият химически състав не само помага за отслабване и поддържане на постигнатите резултати, но също така значително подобрява здравословното състояние, подобрява кожата и косата. Съдържанието на полезни аминокиселини, витаминии и активни вещества са особено ценни с полиненаситните мастни киселини/омега-3, омега-6/, на практика гарантиращи правилното функциониране на тялото ни.
Ленените семена съдържат високи нива на фибри, особено важни в ролята за загуба на тегло, но също така засилва имунната защита на организма, намалява риска от развитие на рак.
Маслата в лена, са с несравними лечебни свойства, съдържат слизести вещества. Тези фактори определят основните свойства на лена, като терапевтично лекарство при заболявания на стомашно-чревния тракт.

Ленените семена прочистват червата!
Тяхната употреба нормализира работата на отделителната система, активира очистването на организма от натрупаните токсини, течности, които също са виновни за повишаване на теглото. При приемане, лененото семе подобрява функцията на черния дроб, проблемите с храносмилането са елеминирани, проявява защитен ефект върху лигавицата на стомашния тракт, като по този начин токсините се абсорбират по-малко.
Много полезен при хора със запек, защото има добро слабително действие. В стомаха ленените семена набъбват, повишава се перисталтиката, предотвратява се обсорбцията на мазнини. Независимо как се приема - в суров вид или във вид на отвара, перфектно почиства червата от токсини. Това прочистване подобрява работата на стомашно чревния трак, чувството за ситост премахва преразтягането на стомашните стени и пази от преяждане. В резултат на това обемът на стомаха става по-малък, което допринася за по-ниска консумация на храна/продължителен ефект/.

Кълновете от ленено семе при различни заболявания
Кълновете от ленени семена се прилагат ефективно при дисбактериоза, алергия, артрит и артроза, атеросклероза, коронарна болест на сърцето. Това е идеално средство за предотвратяване на други сърдечно-съдови заболявания, включително мозъчно-съдова болест. В допълнение, те притежават и други общооздравителни действия при всички възрасти, Особено се препоръчва при бременни жени.
Процесът на покълване на лена-между слоевете на марля или памук. Марлята трябва да се поддържа постоянно в морко състояние. Семената поникват неравномерно, затова при появата на първите покълнали, семенцата се поставят в стъклен буркан в хладилник, където покълването продължава, ако се оставят в марлята събирането на кълновете ще стане проблемно, защото кълновете ще се заплетат в марлята.

Препоръчително - сложете за покълване не повече от 2 супени лъжици сухи семена. Доза за прием покълнали семена сутрин на гладно 1 чаена лъжичка 10-15гр.
Съхранение до 5 дни в хладилник. За по-продължително съхранение може да се добави мед в съотношение 1:4/кълнове:мед/, срока на годност се увеличава до един месец.
Влажните кълнове ако е необходимо може да се дезинфектират със слаб разтвор на калиев пергманганат.

Ленено семе за отслабване.
Когато правилно използвате лененото семе, загубата на тегло може да бъде до 2 кг на месец.За да стане това, трябва да се вземат всеки ден по една супена лъжица ситно смляно в кафемелачката ленено семе смесено с кисело мляко или други млечни продукти, сокове, супи, мед, конфитюр, овесена каша. Или две супени лъжици под формата на отвари в 1 литър вода, ефектът ще е същият. Дневната ставка на семената не трябва да навдишава 50 гр на ден.

За да се постигне устойчива загуба на тегло е необходимо да се спазват важни препоръки:

Отварата трябва да се прави всеки ден, да бъде прясно приготвена, в противен случай променя вкуса си-става горчива.
Преди да приемете този продукт трябва да се консултирате с лекар/диетолог, терапевт/, противопоказно е при хора с тежко чернодробно заболяване.
Важно е да се знае - приема се редува - 10 дни-прием, 10 дни почивка,
По време на приема, се пие много вода, за да се  предотврати запек.

Ленените семена се съхраняват в стъклен контейнер на тъмно и хладно място, за да се предотврати тяхното окисляване и загуба на основни хранителни вещества./не повече от 6 месеца/

Рецепти:
1. Заварява се вода 2 чаши, 2 супени лъжици ленено семе. Семената се заливат с вряла вода в термос за през нощта. Готовата инфузия-вземете 1/2 чаша половин час преди хранене три - четири пъти на ден, като последния да е през нощта.

2. Отвара от ленено семе
Състав
1 ч.л. ленено семе
1 чаша преварена вода
Семената се изсипват във вряща вода, сложете на слаб огън половин час.  Взема се 1/2 часа преди хранене - четири пъти на ден. Отварата трябва да се приготвя два пъти през деня.

3. Ленено семе с кисело мляко
Избира се кисело мляко с ниско съдържание на мазнини, добавя се ситно смляно ленено семе. Пийте в продължение на 10 мин:
Първа седмица 1: чаша кисело мляко и една чаена лъчичка ленено брашно.
Втора седмица 2: чаша мътеница  и 2 чаени лъчички ленено брашно.
Трета седмица 3: чаша кисело мляко 3 супени лъжици брашно. Пише zdrava2015.net.ua

петък, 3 март 2017 г.

При ставни, мускулни болки, възпалени сухожилия - Capsalgine pomad!

Случайно разбрах, за това лекарство, когато ме заболя лакътната става, не можех да си включа задната скорост, изпущах разни неща, имах и болки при движение. Болката продължи почти два месеца, до момента в който я намазах с турското мазило. Само след третия ден усетих огромно облекчение, почти излекуване, в момента няма и спомен от неприятното изживяване. За Capsalgine pomad 40g разбрах от мъжа ми, който по това време работеше в международна  транспортна фирма, монтьорите в поддръжката използваха мазилото за всякакви ставни и мускулни болки, болки в кръста, крака, ръце, вратове и т.н. Бях стояла на течение, целият ми гръб и врат се бяха схванали ужасно, не можех да се обърна, предусещах лоши дни. Сетих се за помадата и се намазах, на сутринта дори не си спомнях за проблема. Това което трябва да направите е да се намажете на тънко и да оставите да попие поне за половин час, без да покривате мястото, за да не отиде крема в дрехата и да няма ефект. След 1-2 часа започва парене, което всъщност загрява и лекува болното място. За съжаление мазилото не можете да намерите в нашите аптеки, но ако имате път до Турция, там ще го откриете. Струва около 10
 лева. Този лек се използва успешно и от спортисти, при травми, болки, мускулни крампи ...
Споделено, с обич!

понеделник, 13 февруари 2017 г.

Билка против дискова херния!

Билката, която се използва е бабини зъби.
Начин на приготвяне:
Пет супени лъжици от дрогата/за предпочитане прясно набрана, но ако няма, може и изсушена/ се варят с 1 литър вода на много слаб огън.
 Схемата на прием е следния:
първи ден -  3 супени лъжици след всяко хранене
втори, трети и четвърти ден - по 4 суп. лъж след всяко хранене
пети ден - по 5 супени лъжици и така
докато свърши отварата.
Ако е необходимо, може да повторите след 10 дни.

неделя, 12 февруари 2017 г.

За добро зрение! При плексит, тремор,отпадналост!

Идва времето за цъфтежа на кокичетата-предвестниците на пролетта. Всички знаем уникалните свойства на това белоснежно цвете, българин е откривателят на лекарството, приготвено от кокичета против детски паралич. Тук ще ви разкрия една рецепта, която се приготвя от цветовете и листата на това чудо на природата, при намалено зрение, тремор, язва, отпадналост и лечение на плексит:
Нарежете 40 броя от лечебното цвете заедно с цветовете и листата, сложете в стъклен буркан и залейте с 300 мл силна ракия. Оставете да престои 20 дни. Прецежда се и се съхранява в
хладилник. Приема се половин час преди хранене, по 40 капки три пъти на ден, в чаша с вода. При болки от установен плексит, болното място се маже с тампон, напоен от тинктурата.

събота, 11 февруари 2017 г.

Последното предсказание на учителя Беинса Дуно!

Последното предсказание на Петър Дънов - 1944:
 "Независимо от това, че обитателите на планетата са на различни етапи от развитието си, всеки ще почувства влиянието на Новата Епоха.Няколко десетилетия ще изминат до идването на Огъня, който ще промени света, носейки нов морал.Всеки, който му се противопостави ще бъде пренесен на друго място.В момента единственото, което може да направи човек е да се обърне към Бога и да покачи вибрационното си ниво, за да бъде в хармония с мощната вълна, която ще го залее съвсем скоро.


 Случва се постепенно подобрение в мислите, чувствата и действията на човека.Скоро всички ще бъдат обгърнати от божествения огън, който ще ги пречисти и подготви за Новата Епоха.Човек ще се възнесе на ново ниво на съзнанието, необходим за Нов Живот.Ще има нови услови за планетата, сърцата ще бъдат освободени от проблеми и тъга, негативните мисли, чувства и действия ще бъдат унищожени.


 Сегашният живот е тежък затвор и робство.Всичко наоколо ще рухне и изчезне.Нищо няма да остане от тази цивилизация и нейната извратеност.Няма да има и следа от тази лъжливата култура, която държи хората под игото на невежеството.Природните катаклизми не само се явяват като механичен феномен, но и имат за цел да пробудят съзнанието на хората, за да се избавят от заблужденията и глупостта.Човека трябва да разбере, че не е единствен във  вселената.

 Земята се движи възходящо и всеки един е длъжен да хармонизира себе си с потоците на възнесението.Който се откаже да ги следва ще загуби преимуществото на добрите условия за развитие - ще останат много назад от еволюцията и ще чакат десетки милиони години за нова вълна.
 Вселена, Слънчева система, Земя - всичко се движи под импулса на любовта в новото направление.Това е най-мощната сила от всички останали.Хората все още почитат славата на властта и парите, все едно живота им зависи от това, но скоро всичко ще се подчинява на силата на любовта.За да се събуди съзнанието, човек ще премине през много страдания и трудности.
 Страшните предсказания на пророка Даниил, написани в Библията се отнасят за новата епоха.Страшните предсказания на пророка Даниил, написани в Библията се отнасят за новата епоха.Ще връхлитат урагани, ще има значителни по размер наводнения, огромни пожари, страшни земетресения, които ще заличат всичко.Кръвта ще тече като река.Ще има взривове в много райони.Където има вода - ще стане земя, а където има земя - ще стане вода.Това ще бъде отговорът на Майката Земя за всички престъпления срещу нея.Когато дойде това време запазете спокойствие и вяра.Нито косъм ще падне от главата на праведния.

 Ще се роди Нова Земя.Велико бъдеще ни чака.Човек ще може да пътува из междугалактическите пространства.Ще постигне Божествен мир и ще се слее с вселената.Отношенията между съпрузите ще се уповават на взаимна любов и уважение.Ще изчезнат конфликтите на личностни интереси.Паразитите ще изчезнат, водата и въздуха ще бъдат пречистени.Климатът на цялата планета ще стане умерен.Това ще бъде ерата на шестата раса - раса на любовта, която ще се появи в тихия океан.Доброто ще победи.Религиите ще бъдат пречистени, сега всяка една от тях съдържа капка истина.

 Новата култура ще има три основни принципа - защита правата на човека, възвишаване на слабите и скромните, и възвишаване на жената.Майката Земя ще се избави от хората, които не приемат новия живот.Те ще изгубят възможността да се прераждат на нашата планета.Ще останат само тези, които следват любовта.
 Хората си нямат и на представа, какви опасности ги очакват и продължават да следват безполезни цели. След изпитанията ще се осъзнаят и ще застанат на пътя на добродетелите. Ще си спомнят превъплъщенията от миналите животи и ще станат свободни от миналото.Земята ще стане прекрасно и благословено място, но преди това всички грехове трябва да бъдат изкупени."

петък, 10 февруари 2017 г.

Приликата....


дядо Добри

Петър Дънов
дядо Добри
Петър Дънов

Открийте невероятната прилика между учителя Петър Дънов и дядо Добри! Безпорно е! Видима е разликата във възрастта, но по-наблюдателните ще установят огромното сходство в чертите им. И двамата са силно духовни, дотолкова, че посвещават живота си в името на Бога. Докато Беинса Дуно е учител-мистик, с невероятните си и многобройни беседи, успява да плени хиляди последователи не само в родината си, но и в различни краища на света, то дядо Добри със скромния си благодетелен живот, отказал се от светския живот, събира дарения за църквата, начина му на възприемане и почит към Божественото присъствие удивлява и поражда дълбоко уважение и почит към стареца, в когото мнозина разпознават светеца......Дълбок поклон пред тези българи, трябва да се гордеем, че са родени в нашата Родина. Случайно ли е това? Не, няма случайности, Техният праведен живот ще остави отпечатък в духа на всеки българин и не след дълго всички ние, които сме се докоснали до тази святост ще берем плодовете на цветята израснали под техните стъпки. Е, както е писано и в Писанието, едни семена ще дадат добър плод, а други ........Ние от кои ще сме?

Учителят е роден на   11 юли 1864 година, починал 27 декември 1944 г.
дядо Добри е роден на 20 юли 1914 г. (възраст 102), Байлово

Някой беше нарекъл дядо Добри бялата лястовица....всички знаем значението на бялата лястовичка така, че чакайте добри времена за България, но за да се сбъдне това, в голяма степен сме отговорни ние самите, от промяната на съзнанието ни, за което е пророкувал преди 73 години мистика-учител-пророк:

Последното предсказание на Петър Дънов - 1944 :
Независимо от това, че обитателите на планетата са на различни етапи от развитието си, всеки ще почувства влиянието на Новата Епоха.Няколко десетилетия ще изминат до идването на Огъня, който ще промени света, носейки нов морал.Всеки, който му се противопостави ще бъде пренесен на друго място.В момента единственото, което може да направи човек е да се обърне към Бога и да покачи вибрационното си ниво, за да бъде в хармония с мощната вълна, която ще го залее съвсем скоро.вторник, 31 януари 2017 г.

Как да преборим паразитите сами с билки?

Да се преборим с паразитете сами, възможно ли е това? Да, вече в интернет се предлагат готови продукти/добавки/, но когато видите цените им, мнозина ще се замислят....
Как да подобрим здравето си, вече не е тайна, че повечето болести се дължат на паразити, за да се избавим от тези гадинки, лечението трябва да  е комплексно, да унищожим не само зрелите организми, но и ларвите им и яйцата.
Ето една препоръчана рецепта:
Сладък Пелин - приема се 30 дни. Вечер в буркан от 800 мл. заливаме една супена лъжица от билката (пълним лъжицата тъй че да има лек връх) с гореща вода, която предварително сме кипнали на котлона. Водата да не е твърде гореща, да не я сипваме веднага след като заври. Изчакваме да поизстине малко - да можем да бръкнем в нея с пръст без да се горим, но да не е и хладка.
Така седи цяла нощ. На сутринта цедим и пием количеството на глъдки, разпределяйки си го за целия ден.
След това същото правим 30 дни с Червен Кантарион.
И накрая същото 30 дни с Жълта Тинтява.
Пелинът ликвидира зрелите организми.
Кантарионът ларвите им, а Тинтявата - яйцата.

Молитвата на Петър Димков срещу уроки, и негативни влияния.


Съвети на великия български лечител Петър Димков, в борбата ни с негативните енергии.
Молитвата на Петър Димков срещу уроки и негативни влияния: