четвъртък, 29 декември 2011 г.

Какво е Йерусалимски синдром?

Рядко психическо разстройство, вид мания за величие, при турист намиращ се в Йерусалим, който си въобразява, че е въплъщение на библейски герой и има божествени и пророчески сили, на когото е възложена специална мисия за спасение на света। Това явление според психиатрите, се активизира около Рождество Христово, смята се за психоза и обикновено води до лечение в психиатрична клиника।
За 13 години наблюдения на синдрома в Израелската болница Кфар Шаул били регистрирани 1200 поклонници с тежки психически проблеми, предизвикани от посещението на Йерусалим । Половината от тях потърсили помощ в болницата, повечето били поклонници на петдесятници от селските райони на САЩ и Скандинавия। През последните години средно около сто човека проявяват този синдром, на фона на два милиона туристи все пак това се счита за относително малко।
На Иерусалимския синдром са еднакво подложени и юдеи, християни и мюсюлмани।
Характерното при този синдром е, че туристите идват от далечни краища на света и когато пристигнат в светите места започват да се държат свякаш притежават божествени или пророчески сили। Поведението им привлича околните и може да представлява опасност както за наблюдаващите, така и за тях самите। Това налага принудителната им хоспитализация।