вторник, 12 април 2011 г.

При хълцане какво да правим?

Поема се въздух, задържа се петнадесет секунди и веднага се пие вода.