вторник, 11 януари 2011 г.

Българин произвежда газ с удивителни свойства!

Нашия сънародник Илия Вълков е откривателят на генератор, произвеждащ газ с удивителни свойства на базата на водород и кислород.
Ученият използва екологично чиста технология, по която водата се разгражда на водород и кислород-оксиводородна смес. Използва се електрически ток, за да се разделят и разграничат молекулите на водата, което позволява на водорода и кислорода, да действат независимо един от друг. При процеса се освобождава голямо количество енергия, която може да се използва за рязане и отопление.
Генегаторът, който се използва за рязане е включен към малка горелка. Ученият демонстрира с горелката безпроблемно рязане на дупка в плочки от дърво, мрамор и метал. Най-впечатляващ е опитът с волфрамова пръчка, която започва да се изпарява с бял пламък, като е известно, че този метал се разтопява при температура 6690 градуса. При демонстрацията дръжката на горелката и другия край на волфрама остават студени. Пламъкът се държи разумно, според материала към който е насочен, той повишава температурата си до необходимата. Оказва се, че ако с горелката се нагрее радиоактивен елемент, след две минути става толкова безвреден, колкото е фоновата радиация.

Ученият използва изобретението си в колите. Една от демонстрациите е в автомобил с бидон от 4 литра вода и две клетки, в които произтича електролиза, да измине стотици километри с минимално количество гориво.

Без обяснение
Пламъкът на газа е с особени свойства: без да използва кислорода наоколо, той може да реагира и да топи всякакви материали - реже стомана като кашкавал, топи и споява, изгаря и разгражда радиоактивни и токсични отпадъци, прави от водата гориво, произвежда електричество, създава вода в пустинята, суши въглища, пречиства рудата и т.н..-безброй приложения във всички области на живота е откритието на учения. Той обаче не може да го обясни и до ден днешен газът няма никакво научно обяснение.

Откривателят на газа носи името браунов газ, след като българинът емигрира в Австралия където приема името Юл Браун.
В момента има засилен интерес към откритието, все повече хора желаят да закупят проекти. Има произведени вече в азиатската част, такива има внесени от Китай в България, заради по-ниската им цена.
Илия Вълков е роден през 1922 година. Завършва с отличие търговската гимназия, семинарията и политехническия университет в София. Отличава се с будна техническа мисъл. В годините на комунизма е изпратен в лагера в Белене за "съмнителни научни дейности". След това Велков бяга в Турция, но там е обвинен в шпионаж и лежи още 6 години в затвор. Освобождава го мъж представили се като майор Браун от ЦРУ, който му помага да замине за Австралия. Там Велов сменя името си на Браун. През 1971 година изобретява брауновия газ, 1978 го патентова и първия генератор продава в Китай през 1984 година, където и досега се използва за изгаряне на радиоактивни отпадъци. Браун умира през 1998 година в Сидни. След смъртта му, имуществото му е разпиляно и разпродадено. Проектите му направени през последните 10 години преди смъртта му и връчени на неизвестен българин-негова дясна ръка, не са открити и до днес.
Дъщерята на учения Деспа Стоянова, съобщава, че няколко от първите генератори създадени от баща й събират прах в посолството ни в Канбера, тя иска да ги дари на Националния ни политехнически музей, но липсва финансиране за транспортирането им.