понеделник, 8 ноември 2010 г.

Човешката аура според пророка Едгар Кейси!

Едгар Кейси е един от най-известните пророци на нашето време, наречен спящия пророк, понеже е получил повечето от виденията си на сън!
В книгата "Аурата" разкрива същността на Аурата, като енергийно поле, обгръщащо човешкото тяло, много сензитивни хора виждат цветовете на биополето, той самият вижда различните нюанси на аурата и ги описва.

„От момента, до който се простира паметта ми назад във времето, аз винаги съм виждал цветове, свързани с хората. Не си спомням случай, когато съм се срещал с човешки същества, ретината ми да не е регистрирала синьото, зеленото или червеното, меко струящи от техните глави и рамене… Беше изминало дълго време, преди да осъзная, че другите хора не виждат тези цветове. Измина също така много време, преди да чуя думата „аура” и да се науча да я прилагам към този феномен, който за мен беше нещо съвсем обичайно. Аз никога не мисля за хората по друг начин освен за тяхната връзка с аурата им. Аз наблюдавам промените при моите приятели и близки с течение на времето – при болести, униние, любов, удовлетворение – всичко това се отразява на аурата, а за мен тя е индикатор на душата. Тя ми показва в какви посоки духат ветровете на съдбата.”


Аура на сребърен кръст

Аура имат сички живи същества, растенията и някои твърдr структури като минералите и изделията от метал. Човешката аура е триизмерна, има формата на яйце и се простира от 2 см. до 3,5 метра извън тялото. Аурата на високоеволюиралите души, на въплътените представители на висшата Духовна йерархия, е много по-голяма и може да се простре на километри извън физическите тела, които обитават. Ореолът, който се рисува около изображенията на светците в иконографията,всъщност представлява рисунка на аура.

Присъствие на аура около човека, животните, растенията, минералите, дори металите, е регистрирано от учените още в края на 19 век, а в средата на 20-ти век се създават и първите апарати за нейното заснемане. Известни през четиридесетте години на 20-ти век стават фотографиите на съпрузите Кирлиан,които заснемат излъчваната електромагнитна енергия от човешките ръце и от растения.


Аурата на човека е многопластова. Най-отчетливо обаче се различават два слоя. Първият е близо до тялото и следва неговия контур. В различни източници може да се срещне като чи, прана или етерно тяло. Най-лесно се вижда излъчването около пръстите на ръцете, дланите, стъпалата, около главата и раменете. Ширината варира от 1-2 см. около по-голяма част от тялото и стига до 7-10 см. около ръцете. Цветът на този слой на аурата може да бъде от сивкав до меко бледо синьо като започва непосредствено до тялото с тънка ивица в черно.


Поради фината енергия, от която е съставена аурата в нейната цялост, може да бъде видяна от много малък брой надарени с духовно зрение хора. Но пък може да бъде заснета с подходяща апаратура. От времето на кирлияновите фотографии досега, вече близо 70 години, са създадени устройства, с които се заснема аурата и промените, които настъпват в нея при различни психични и емоционално състояния, от влиянието на околната среда и начина на живот, и при провеждане на различен вид лечения.


Аурата отразява физическото и психическо здраве на човека. Пробивите в нея, промяната на обема, цвета, интензитета показват начало на деструктивни процеси в съответните зони, органи и системи. Има цял клон на алтернативната медицина, който се основава на състоянието и промените в ауричното поле.


Аурата е нашето невидимо Аз

Нашата човешка аура е уникална така както са уникални нашите пръстови отпечатъци, ирис и ДНК. Всеки човек притежава аура с индивидуална честота, на базата на която изпада в резонанс или в дисонанс с другите хора. Хората със сходни параметри на аурата се привличат.


При междуличностовото общуване се извършва непрекъснат енергиен обмен между аурите. Този процес не винаги е равностоен, някои хора повече отдават енергия, а други са склонни повече да взимат енергия от другите.

Човек може да обменя енергия с животните, с растенията, с минерали и с др. представители на одушевената и неодушевена проявена материя. Повечето от големите дървета притежават силни аурични полета и обменът с тях действа ободряващо на всеки докоснал се до дънерите им. Кристалите могат да акумулират енергия и да я отдават при ауричен обмен, което позволява лечение с тях. Също така общоизвестно е, че домашните животни могат да влияят положително върху здравето на стопаните си при смесване на аурите им. Животните са биологичен източник на инфрачервено излъчване тъй като имат способността да генерират лазерни лъчи с малка мощност, които имат силен лечебен ефект.

Човек насища с енергията на своята аура средата, в която живее като по този начин си създава необходимият му енергиен комфорт. Неговият енергиен модел оставя следа навсякъде, където е или където е бил и тази следа може да бъде уловена от сензитивен човек или психометрична техника.


Няма двама души с еднакви аури. При продължително общуване или дълъг съвместен живот обаче хората споделят своите аури и изграждат общ енергиен групов модел или така наречената аура на двойката. Групова аура могат да изградят съпрузи, майка (баща) и дете, близки приятели. Колкото по-близък и продължителен е контактът, толкова по-силно и взаимнопроникващо е взаимодействието между ауричните полета. При раздяла изтеглянето на едната аура от общото енергийно поле на двойката оставя остро чувство на загуба и празнота.

В “Древната тайна на цветето на живота” Друнвало Мелхиседек казва: “Човекът е обгърнат от множество геометрични полета, които в това измерение имат елекромагнитна природа” и “ … първо, през чакрите тече енергиен поток. Оттам той достига до всяка клетка по меридианите.

Второ, близо до тялото е разположено пранично поле, създадено от енергийния поток в чакрите/меридианите.

По-нататък имаме аура, породена от мислите и емоциите/чувствата, която се простира на около метър извън тялото и е заобиколена от енергийно поле с яйцевидна форма. Следват геометричните светлинни полета, които образуват основната част от човешкото светлинно тяло.”
Аурата е част от човешкото присъствие на Земята. Тя е енергийно поле, което се излъчва във всички посоки и при здрав човек има яйцевидна форма. Цветовете на аурата на всеки човек и тяхната интензивност се променят многократно в рамките на един ден в зависимост от мислите и породените от тях емоции. Има цветови модели, които могат да се запазят за по-дълго време – за месеци и години.

“Аурата, и промените в нея, отразява физическите, емоционалните, мисловните и духовните аспекти на личността.” казва Тед Андрюс в “Как да виждаме и разчитаме аурата”.Цветовете, които са разположени близо до физическото тяло, отразяват здравословното му състояние и те са с дълготраен ефект. Колкото по-навън е разположен цветът, толкова с по-краткотрайно преживяване е свързан той.


Ясните, ярки, наситени с лъчиста енергия цветове говорят за добро здраве и хармонично психично и емоционално състояние. Мътните, плътни цветове показват дисбаланс на организма и вероятни здравословни проблеми в областта на тялото, където те са локализирани.

Тъмните, но ярки цветове, показват високоенергийно ниво. Всеки цвят притежава множество нюанси, като наситеността, чистотата, яркостта, а също така и разположението в ауричното поле могат да означават различни неща. Затова разчитането на аурата е сложен процес. В книгата си “Аурата и безсмъртното тяло” Жан Приор казва: “Дори само в материалния свят човешкото око може да различи триста и двадесет нюанса. Освен това тези безбройни нюанси се съчетават помежду си и на фона на един цвят се наслагват други под формата на точици, петънца, ивици, облаци, вълни, ресни, изригвания и разцъфтявания”


Едноцветни аури се срещат много рядко, но при някои хора има един основен цвят. По-често в енергийното поле на човека участват няколко цвята, които влизат в цветови комбинации с общо значение.

Когато сензитив наблюдава аурата на друг човек, той я възприема посредством собствения си цвят или цветова композиция и това влияе на субективната му преценка. Например ако неговата аура блести в синьо, а наблюдаваният човек излъчва в червено, то той може да бъде възприеман във синьо-виолетовата гама.

Всеки цвят в аурата и всеки негов нюанс в зависимост от конкретните условия може да бъде интерпретиран в положителен или отрицателен аспект. Така например яркото прозрачно червено показва великодушие, амбиция, силна воля и предприемчивост. Тъмночервеното обаче говори за егоизъм, жестокост, гневливост. Яркозеленото е знак за здраве, бодрост, грижовност, лоялност. Тъмнозеленото обаче показва подлост, завист, предателство.

Яркото лъчисто небесносиньо говори за честност, искреност и всеотдайност, кадифеносиньото показва силно вътрешно развитие, мъдрост и висока духовност, яркоиндигово синьото е знак за инициативност и религиозност. Бледосиньото обаче показва мекушавост и нерешителност, стоманено сиво-синьото говори за жестокост, а много тъмно индиговосиньо, близо до черното е знак за престъпни наклонности и религиозен фанатизъм.


Цветът на аурата се свързва с дрехите към които имаме предпочитания. Когато носим дрехи, които имат цвят, хармоничен на основния цвят на нашата аура, те усилват и стабилизират нейните вибрации, което от своя страна ни кара да се чувстваме по-добре. И обратно, предпочитанието към дрехи с цветове дисхармонични на собствената аура, показва период на здравословни проблеми.


Физическа и астрална аура

Цветът на аурата,който наблюдаваме във физическото ниво е различен от цвета на аурата излъчван в Духовния свят. Такава разлика установява изследователят на живота между преражданията д-р Майкъл Нютън. В книгата си “Следите на душите” той прави следната констатация: “Когато лечителите наблюдават цветовите аури около човешките същества, тези цветове са излъчвания на физическото тяло. Освен мислите на човешкия мозък, които се влияят от емоционалната ни нагласа, човешките аури отразяват състоянието на централната нервна система, химическия баланс и всички важни органи. Дори мускулите и кожата са от значение за физическата енергия около нас. Естествено има връзка между душевното съзнание и телата ни, но физическото и психическото здраве са главните фактори за човешките аури.”


В Духовния свят всяка Душа има основен цвят на аурата, който отразява степента на напредък. Младите души светят в бяло, светлосиво, розово, бледооранжево. С напредването на духовната опитност цветът на аурата става все по наситен. Жълто, наситено златисто, зелено и кафеникавозелено са белег на средно напреднали души. Високоеволюиралите души имат основни цветове в спектъра на синьо, тъмносиньо, индигово, лилаво. Според д-р Нютън те изобщо не се или много рядко се прераждат на Земята. Освен основният цвят всяка душа има и допълнителен, ореолен цвят, който показва качества и предпочитания.

“Въпреки че има много неща, които не зная за цялата матрица от душевни енергийни нюанси, установих, че промените в централните цветове стават много по-трудно забележими след четвърто ниво. В дългите години на изследвания събирах сведенията, които получавах от клиентите си за вторичните ореолни цветове. Всеки от главните има свой обхват на разпространение. Над деветдесет процента от клиентите ми са на едно мнение за качествата, които тези цветове отразяват у една душа. Систематизирах получената информация и я сведох до три от най-често приписваните значения на всеки ореолен нюанс.


Черното означава увредена или отрицателно повлияна душевна енергия, каквато обикновено може да се види в духовните възстановителни центрове.

Бяло: чистота, яснота, неуморност

Сребристо: ефирност, доверие, отстъпчивост

Червено: страст, енергичност, чувствителност

Оранжево: щедрост, импулсивност, откритост

Жълто: закрила, сила, смелост

Зелено: утеха, насърчение, състрадание

Кафяво: стабилност, толерантност, усърдие

Синьо: знание, снизходителност, откровеност

Лилаво: мъдрост, истина, духовност.”

Откъсът е от книгата на Едгар Кейси "Аурата"