неделя, 19 септември 2010 г.

"КРАТКО ВЪВЕДЕНИЕ В СЕЙКИМ Сейким е древноегипетска система за енергийно лечение и просветление, подобна на познатото ни Рейки.

"КРАТКО ВЪВЕДЕНИЕ В СЕЙКИМ

Сейким е древноегипетска система за енергийно лечение и просветление, подобна на познатото ни Рейки.

Енергията Сейким е много силна, много фина, лекува на субатомно ниво, изчиства и хармонизира, отстранява негативните енергии и премахва токсини от тялото, освобождава условности от минали прераждания, помага за осъществяването на контакт с нашето Висше Аз, както и за лечение на ниво Душа и Монада.

Сейким премахва бариерите към по-фините енергийни тела, създава връзка с “Ангелските нива” и нашите Водачи, както и с Универсалния Енергиен Източник.

Отварянето и разширяването на енергийните канали, по време на обучението, от своя страна, довежда до развитието на ясновидство, телепатия, съзнателно астрално проектиране и всички други вродени психични способности на човек.

Един 10 минутен сеанс със Сейким, обикновено се равнява на около едночасов сеанс с Рейки. Това е така защото енергията е много по- интензивна. Не може, обаче, да бъде казано например, че Рейки е по-слаба или, че Сейким е по-силна. Въобще не става дума за това тук. В случая говорим за две различни честоти на енергийна работа и всяка от тях си има своите специфични особености. Като цяло изучаването на Рейки е доста по- лесно и е логично всеки начинаещ да се насочи натам. Работата в Сейким е малко по- сложна, затова тя се препоръчва на хора, който са по- напреднали, или имат желание да бъдат професионални енергийни терапевти. В Сейким се работи с много повече свещени символи и мантри, който позволяват на практикуващия да управлява много по- прецизно енергията и в терапията да могат да бъдат включени много повече аспекти на работа. Разбира се всеки сам, интуитивно усеща системата с която би могъл да работи най- добре, но винаги познаването на няколко различни моделни семейства е преимущество.За да направим отличаването на Рейки, Сейким и Каруна семейството ще кажа, е Рейки системите отразяват енергийният подход и корените на тази система са в Японско-Китайско-Тибетската традиция. Сейким системите отразяват информационния подход, а корените са древноегипетски. Каруна семейството отразява пътят на духовните практики, а корените са индийски. Всички останали системи по един или друг начин заимстват от Рейки, Сейким и Каруна.

ИСТОРИЯ НА СЕЙКИМГодината е 1979. Патрик Зиглър, по това време доброволец в американската организация “Корпус на Мира” в Йемен, посещава Египет, за да изпълни една своя детска мечта, да прекара една нощ в голямата пирамида в Гиза.

При една туристическа обиколка в пирамидите, той успява незабелязано да се отдели от групата си и се скрива в една от галериите. Остава там, докато и последния посетител напуснал пирамидата. Тогава Патрик излиза от скривалището си и се отправя към мястото, където е саркофага на фараона.

Скоро, след като започва да медитира, той усеща присъствието на една особена енергийна структура. Опитал да се освободи от страха, обзел го първоначално и остатъка от нощта Патрик прекарва в стояние на медитация, залян от мощната енергията, която изпълвала сърцето му. Така, в тази спонтанна инициация, Зиглър усеща енергийните аспекти на това, което днес наричаме Сейким.
След време, вече в Кайро, той попада на една суфистка школа и по-късно в Судан се среща с учителя на тази школа-шейх Мохамед Осман Брахини.

Когато Патрик се завръща в Йемен и продължава работата си в Корпуса на мира, усилено практикувал всичко, което е научил в голямата пирамида, при обучението в школата на суфите и при Шейха. Точно тук енергията, в която той бил посветен, започнала да се проявява. Патрик открил, че може да лекува себе си и да помага на други хора да се излекуват.

След завръщането си в САЩ, той започва да изучава Рейки, при доктор Барбара Уебър Рей и по време на първия сеанс усетил как енергията се движи в тялото му, по същия начин, както я усетил при спонтанното си иницииране в пирамидата. Тогава търси контакт с Кристин Гербър- много силен медиум. Чрез нея влиза във връзка с един Духовен Водач, който се представил като Марат. Марат обяснил, че духът му е на 2500 години и бил учител и лечител по Сейким. В действителност, той е този, който за пръв път употребява думата Сейким, за да опише тази енергия. В последствие се оказва, че Сейким (на древноегипетски) означава “Безвъзмездната Любов в Действие” или “Енергия на живата светлина”, “Сила на силите”.

Марат започва да обучава Патрик за това, как да лекува със Сейким, как посвещава други хора в тази енергийна лечебна система.

Като цяло можем да заключим, че Сейким се явява продукт, на инициацията в пирамидата, на познанията на суфите, на Рейки принципите и на информацията предадена от Марат.

СТИЛОВЕТЕ В СЕЙКИМ СЕМЕЙСТВOTO
Има различни видове Сейким- това са изключително мощни системи се енергийно лечение, всичките с универсално действие и в същото време имащи специфични области на извършване на корекции, където остават ненадминати по резултатност.

По- долу ще представя накратко всяка една система, за да може да се ориентирате в това моделно семейство и да изберете тази от тях, която най- много пасва на вас като желания и усещания. След добавянето на различните магически техники към съответната система, те се превръщат в универсален инструмент за лечение, корекция на негативни събития и модели, формиране на желани събития, духово просветление и т.н.

Таокан Сейким
Това е система за енергийно лечение (самолечение) и просветление, с общо действие върху физическото, емоционалното, менталното и духовното тяло на човек.
Системата е подходяща за усвояване от начинаещи, въпреки това е малко по- сложна от добре познатото Усуи Рейки.
Работи се с повече свещени символи.
Курсиста може да провежда лечение от разстояние още на първо ниво, за разлика от Рейки, където това става на 2-ро ниво.

Уиверсално Сейким
Това е система за енергийно лечение (самолечение) и просветление, подобна на Таокан Сейким, но с допълнителни свещени символи, ключови магически мантри, които позволяват да се работи още по-прецизно с енергията.
Добавени са и нови техники за работа.
Системата е по- сложна от Таокан Сейким, но също е достъпна за начинаещи, които да достатъчно мотивирани в желанието си да се превърнат в добри енергийни лечители.

Изис Сейким
Това е система за енергийно лечение (самолечение) и просветление, която се фокусира върху емоционалната страна на проблемите и причинените от тях физически, психически и душевни заболявания.
В тази система курсиста освен със Сейким, работи с архетипната енергия на древноегипетската богиня Изида.
Системата е с по- висши енергийни вибрации от тези на
Таокан Сейким.
Курсистите, които се обучават в тази система могат да преминат веднага след нея към изучаване на
т.нар. “Звездна магия на Изида”. Това се специфични магически техники за работа, пречупени през архетипа на Изида и древноегипетските магически практики.

Феникс Сейким
Това е система за енергийно лечение (самолечение) и просветление, работеща главно с енергоинформационната структура на самата Душа.
Феникс Сейким съчетава работа с енергията Сейким и архетипа на Феникса.
Наред със всичко друго тази система най- пълно от всички познати подходи активира вродените психически способности на човек. Друго поле на действие на Феникс Сейким е извършването на дълбоко кармично осъзнаване и лечение, лечение на транстемпорални травми.
Когато работим с душата ние си осигуряваме пълно здраве, успех и просперитет, любов. Фениксът, както и самата душа са идентични- търпят постоянна трансформация.
Поради отговорностите които идват с усвояването на Феникс Сейким, както и поради сложността й, тя се преподава на хора с най-малко 2-ро ниво в други стилове (например Рейки).
Курсистите, които се обучават в тази система могат да преминат веднага след нея към изучаване на т.нар. “Магия на Фениксите”.
Това сa специфични магически техники за работа, пречупени през архетипа на Феникса и древноегипетските магически практики, свързани с култа към Бену. Сейким на Делфините
Това е система за енергийно лечение (самолечение) и просветление, която използва и архетипния модел и свещената енергия на Делфините (според една легенда те са същества от звездите, дошли да дадат знание на хората).
Този вид Сейким се използва главно за третиране на ментални проблеми, мисловни и поведенчески корекции.
Курсистите, които се обучават в тази система могат да преминат веднага след нея към изучаване на т.нар. “Магия на Делфините”. Това се специфични магически техники за работа, пречупени през архетипа на Делфина.


Архангелско Сейким
Това е система за енергийно лечение (самолечение) и просветление, подобна на Изис Сейким и Тера-Май. Добавена е архетипната енергия на архангелите.
Истинско удоволствие е да работиш с нея, особено за запознатите с т.нар. “Ангелска терапия”.

Секхем
Това е система за енергийно лечение (самолечение) и просветление, която използва и архетипната енергия на древноегипетската богиня Секхмет.
Хелън Белот- известна австралийска духовна лечителка и медиум създава тази система като модификация на Сейким в резултат на получена нова информация от Духовните Сейким водачи. Системата се фокусира върху балансирането на противоположностите и по този начин постига терапевтичен резулт.
Системата е подобна на Исис Сейким и Универсална Сейким. Курсистите от тази система могат лесно да продължат обучението си в т. нар.“Магия на Секхем” -това са специфични магически техники за работа, пречупени през архетипа на Секхем и съчетаващи древноегипетски магически практики.

Тера Май Сейким
Това е система за енергийно лечение (самолечение) и просветление, разработена от Катлийн Милнър, след духовно преживяване със Сай Баба.
Освен енергията Сейким е включена и работа със стихийната енергия на Въздуха, Огъня и Водата. Енергийните вибрации са подобни на тези на Изис Сейким, но с различни интегрирани архетипни компоненти.
Енергията на Тера-Май е доста интензивна и си заслужава положените усилия.

Работи се главно в аспектите: комуникаця и общуване, трансформация и емоции, изключително подходяща е за лечение на всякакви поведенчески заболявания и за корекция на взаимоотношения.
Курсистите изучаващи Тера Май, могат лесно да продължат към изучаването на т. нар. “Магия на Стихиите” .

Секхем-Сeйким-Рейки (ССР)
Това е уникална матрица за енергийно лечение и просветление, съчетаваща в себе си божествения аспект на Рейки, мултиизмерния аспект на Сейким и способността да балансира на Секхем. Работи главно за трасформация и хамонизиране. Като вибрационно ниво ССР е подобна на Феникс Сейким и може да се преподава и на начинаещи.

СКХМ
Чрез СКХМ човек получава достъп до много по- висши и по- фини енергийни нива. Системата е най- високостоящата в моделното семейство на Сейким, енергията е много мощна."
http://viaanima.dir.bg/_wm/library/?df=8