неделя, 26 септември 2010 г.

Упражнение за отделяне на астралното тяло

Мисълта отива там, където искаме да я изпратим.

Вън от тялото ви, ако желаете. Ето едно упражнение. Трябва да бъдете сам, съвсем сам, така че нищо да не може да ви разсее. Трябва да сте отпуснат, можете да си легнете. Вземете мерки никой да не влезе и да ви попречи. След като сте се настанили, дишайте бавно, като мислите за опита, и си съсредоточете духа в една точка на около два метра от вас. Затворете очи, съсредоточете се, мислете с цялата сила на волята си, че вие, вашето действително аз, вашето астрално тяло - вие наблюдавате сам себе си на разстояние около два метра. В началото трябва да направите усилия. Възможно е да имате впечатлението, че се намирате във вътрешността на голяма гумена топка, от която не можете да се измъкнете. Ще натискате, ще натискате и няма да се случи нищо, докато изведнъж не изхвръкнете навън. В този момент ще усетите лек удар, като че се е пукнала детска топка. Това не бива в никакъв случай да ви плаши - не се бойте, защото, като се освободите от страха, ще пътувате безкрайно и ще сте в състояние да отидете все по-далеч и по-далеч, но ако се оставите на страха, ще се върнете внезапно във физическото си тяло и ще трябва да започнете всичко отначало. В такъв случай ще трябва да отложите за друг път, защото няма нищо да направите в този ден. Най-напред трябва добре да се наспите, за да си починете.

Но да идем по-далеч, да предположим, че сте излезли от вашето тяло благодарение на този прост начин и че наблюдавате плътската си опаковка, като се питате какво ще правите оттук нататък. Не се бавете да се съзерцавате, занапред често ще наблюдавате тялото си така, а по-скоро направете следното: оставете се да се носите из стаята като сапунен мехур, защото вече не тежите повече от него. Не можете да паднете, нито да се нараните. Оставете тялото си да почива спокойно. Още преди да сте напуснали телесната си обвивка, добре би било да вземете предпазни мерки, да я настаните удобно, защото на връщане можете да почувствате спазми и болки, тръпки или "мравки" в ръката, ако сте я оставили да виси от леглото или пък някой нерв да е засегнат.

И така, оставете астралното си тяло да се носи свободно из стаята. Огледайте тавана и всички места, които обикновено не можете да видите. Свикнете с тази елементарна форма на движение на астралното ви тяло, защото докато не сте свикнали да се движите нематериално из стаята, не можете да идете по-далеч.

Често пъти се случва, заспивайки, да подскочите с чувството, че сте изпуснали едно стъпало, и твърде често това е така брутално, че съвсем се събуждате. Това се дължи на рязкото отделяне на астралното тяло от физическото или от бързото връщане вследствие на силна уплаха.

Но да се върнем към вашето астрално тяло, което бавно се е отделило от физическото, издига се и се носи на метър от вас. Като заспивате, имате усещането, че плувате. Това се дължи на издигането на астралното тяло. Ето, то вече се намира в легнало положение във въздуха над вас и е свързано със сребърната връв, свързваща вашия пъп с неговия. Не гледайте прекалено внимателно как астралното тяло плава, защото, ако сте изненадан и се изплашите, то ще се върне много бързо във физическата си опаковка и ще трябва да се започне всичко отначало. Да предположим, че следвате добре нашите съвети и не се сепвате, астралното тяло ще се носи за момент над вас; не бива нищо да правите, да не мислите дори, а да дишате леко и спокойно. При първото ви съзнателно излизане трябва да бъдете твърде предпазлив.

Ако не се страхувате и не мърдате, астралното ви тяло ще се отдалечи леко, ще плава към единия или другия край на леглото и без ни най-малко стълкновение ще се спуска, докато краката му докоснат пода. По време на това "меко кацане" астралното тяло може да наблюдава физическото и да препредаде, каквото е видяло.
http://www.magicaura.com/