неделя, 1 август 2010 г.

ПЪТЯТ НА КРИЯ ЙОГА

Написано от Маг Селена

Крия йога предлага безопасен метод за постепенно развитие, осъзнаване и пробуждане на дремещите потенциални способности.

Думата “крийя” произлиза от санскритската дума “кри” (действие) и “ия” (осъзнаване). Значи крийя означава йогическа практика, изпълнявана с пълно съзнание. Сидхите разработили много различни крийи или начини, от които Бабаджи избрал няколко, които да бъдат предавани на истински търсещите. Целта на тези крийи е пробуждането на чакрите (енергийните центрове), очистването на надите (енергийните меридиани) и, най-накрая, пробуждането на шакти кундалини, водещо към реализацията на Аз или Бога. Тези крийи са предназначени за постепенно, поетапно, а не за рязко пробуждане на кундалини. В противен случай системата на надите ще се окаже претоварена от неосъзнатата сила на кундалини, което може да предизвика усещане за силна тревога, нарушаване на ориентацията, а в някои случаи – даже пълно умствено разстройство. Затова тези практики трябва да се провеждат под ръководството на високо посветен ГУРУ (учител), да речем от ранга на Шибендо Лахири.

Крия йога предлага безопасен метод за постепенно развитие, осъзнаване и пробуждане на дремещите потенциални способности. Тя е тази йогическа традиция, която Бабаджи е развил и разпространявал, както лично, така и чрез своите ученици. Това е кристализация на философията и техниките на йогическата сидханта – древното учение на тамилските сидхи.

ИНТЕГРАЛНА ЙОГА

Практиката на крийя йога на Бабаджи е известна като “интегрална йога”, тъй като осъществява пълна трансформоция на индивида и в петте основни плана на съществуване – физическия, виталния, менталния, интелектуалния и духовния – постепенно, слой след слой, премахвайки тази ограниченост, която представлява бариера на пътя на човека към придобиването на “вселенско виждане”. Тялото се разглежда едновременно като носител и храм на Божественото. За тялото се грижат не само заради самото него, а като инструмент на Бога. Крийя йога на Бабаджи се състои от ред прийоми, които могат да бъдат групирани в пет категории:

- крийя хатха-йога

- крийя кундалини-пранаяма

- крийя дхияна-йога

- крийя мантра-йога

- крийя бхакти йога

Всеки от описаните методи съответства на едно от петте тела, с които сме надарени: физическото, виталното, менталното, интелектуалното и духовното.

КРИЙЯ ХАТХА-ЙОГА

Крийя хатха-йога е отправната точка за обучаващия се на крийя йога. Тя включва в себе си практиката на асани, мудри и бандхи. АСАНА – това е поза, която предизвиква разхлабване. МУДРА – това е жест, движение или поза, които оказват въздействие върху потока от праническа енергия в тялото. Думата “мудра” означава също така и психическа настройка. БАНДХА – това е психомускулен енергиен ключ, способстващ пренасочването на потока от праническа енергия в организма и пробуждането на чакрите. Асаните, мудрите, и бандхите били разработени от сидхите за укрепването на психофизическите центрове и канали, за отстраняване на енергийните блокади, облекчаването на преминаването на постепенно увеличаващия се поток от праническа енергия, а също така и за очистването на тялото от замърсявания, лечение на болести и отстраняване на функционални разстройства. Те осигуряват устойчива ментална концентрация и обединение на двата главни аспекта на нашата индивидуалност: утвърждаващия, рационален мъжки аспект и възприемащия, интуитивен женски аспект.

Думата ХАТХА произлиза от две коренни думи: “ха” означава слънце, а “тха” – луна. В нашата човешка природа това съответства на мъжкото начало ЯН и женското Ин. В днешно време хатха-йога се свързва главно с физическите пози, т.е. асаните. В традиционното учение на сидхите тя се е преподавала като допълнение към дихателните упражнения. Начинаещите често откриват в себе си недостатъчно гъвкавост на една от страните на тялото. Практикуването на хатха-йога помага да се отстрани този дисбаланс. Недостатъчната гъвкавост е свързана с енергийни блокади в надите. След определен период на практика на ПРАНАЯМА (контрол на дишането) ученикът започва реално да усеща как потокът от енергия преминава през системата на надите.

Асаните помагат за ограничаване на разрушителното действие на стреса и за запазване на спокойствие във всякакви ситуации. Практикуването им на фона на непрекъснато осъзнаване, е уводен курс в практиката на медитацията.

За своята крийя хатха-йога, Бабаджи избрал от хилядите съществуващи в класическата хатха-йога асани само 18, с някои техни вариации. Тези 18 асани оказват ефективно въздействие върху всички части на тялото и помагат за решаването на задачи, които ще се изправят пред нас в следващите етапи на практиката на крийя йога. По принцип най-добре е да се изучават и използват още преди обучението по пранаяма и медитация. В практиката на 18-те асани, трябва да се съобразяваме основно със седем принципа, на които няма да се спирам тука.

В заключение искам да кажа, че методите на крийя йога са сходни с научните методи. Техниките й приличат на работни хипотези. САДХАКЪТ (ученикът), редовно практикуващ крийя йога, провежда един вид своеобразни научни експерименти, като записва всички свои преживявания. Учениците често се събират за обсъждане и обмяна на опит, точно като делегати на научна конференция. Всеки стига до определени заключения относно изпълняваните техники. Едновременно с това, крийя йога представлява изкуство, което наред с редовната практика, изисква искреност и умение за използване на постигнатото. И тъй като е невъзможно да се даде адекватно определение на АБСОЛЮТНАТА РЕАЛНОСТ, тя може да бъде постигната само чрез собствен опит като същност на цялото битие. Крийя йога разкрива на човека единството му с Бога или ИСТИНАТА.
Статията е от сайта: http://www.selenabg.com/index.php/2008-07-29-07-58-11/38-2008-07-27-20-26-06/163-2008-08-24-16-03-29.html