вторник, 10 август 2010 г.

Молитва за болни !

Господи на Силите, Ти си ни прибежище из род в род. Твоите милости във век ще славим. Направил си завет с избраните Си, защото имаш силна и крепка ръка да възродиш милост на онези, които Те познават от Името Ти.

Обърни, Господи, погледа Си към страдащия/ата брат (сестра) ........., дай внимание на страданията му (й) и ги облекчи. Ние вярваме твърдо на думите, когато си казал:

“Възвзори към мене и ще ти отворя, защото Аз Господ Бог Твой съм, Който подкрепя десницата ти и ти казвам: Не бой се, Аз ще ти помогна! Не бой се, защото Аз те избавих, призовах те по име. Мой си ти, когато минаваш през водите. С тебе ще бъда, когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламък не ще те опари, и в немощ не бой се, защото Аз съм с тебе!”

И сега, чуй молбата ми, Господи, и излей върху му (й) от обилната Си милост!

Амин.
Източник: http://www.beinsadouno.com/old/prayers.php?id=24